Tidligere historier kommer her.

75 året for befrielsen

1. års fødselsdag motorvej

Lægaard Mølle

Ulve 1683

Kongenshus Daugbjerg

Kro liv i gamle dage

Sælsomme væddemål

Sommermarked i Holstebro

Skovhytten

For niogtres år siden

Taterslægten I Trabjerg

Farvefilm i Kino –

Petrus Christensen -

Kyndelmisse - Kjørmes med pandekager

Færch Plast for 41 år siden.

Spillemandsparret Elly og Børge smed.

Fra købmandshandel til Fælleshus

Handelshuset Fjeldsted

Gækkebrevet

15. august

Mariæ Himmelfarts dag: Dagen fejres i en katolske kirke til minde om den dag, da jomfru Maria døde og Jesus, fulgt af engle, patriarker, martyrer, bekendere og jomfruer, tog hendes sjæl med op til himlen.

Legenden fortæller at Jesus vendte tilbage tre dage senere sammen med ærkeenglen Mikael . De bar hendes legeme til paradis, hvor hun blev kronet til himmeldronning.

 Legenden fortæller således, at Jesus på Marias dødsdag kom og hentede hendes sjæl på en sky af lys. Marias legeme var endnu tre dage på jorden, før Jesus med en engleskare også hentede hendes legeme, sådan at jomfru Maria nu har sjæl og legeme forenet i himmelen.

Perioden mellem Mariæ himmelfart og Mariæ Fødselsdag 8. september betegnes Mariemesse eller Vor Frue dage.

 Der er fire dogmer tilknyttet jomfru Maria:

     Maria er Gudsmoder
     Maria har født Jesus som jomfru
     Maria er født uden arvesynd
    Maria er faret til himmels og er nu i 
    himmelen med både sjæl og legeme

 Det er især de sidste to dogmer, der adskiller den romersk-katolske kirke fra den protestantiske kirke og den ortodokse kirke. I den romersk-katolske kirke er Maria født som menneske, men Gud har holdt hende fri fra arvesynden. Hun er derfor ikke berørt af arvesynden som alle andre mennesker.

    Dogmet om uplettet undfangelse blev formuleret af Pave Pius IX i 1854 og det er dette dogme, der ligger til grund for Marias himmelfart. Selvom Maria er menneske, får hun som den første plads i himmelen, fordi hun er uden synd.

 Maria symboliserer den moderlige og kvindelige side af den kristne tro, som i den romersk-katolske tradition dyrkes særligt meget. Her tillægges jomfru Maria især værdi, fordi hun med sit liv peger på Jesus som den opofrende moder.

Derudover er hun blevet tillagt mange egenskaber både i forbindelse med helbredelse og frugtbarhed, hvilket mange traditioner herhjemme også vidner om. I den danske flora har vi flere planter opkaldt efter jomfru Maria som for eksempel Mariatidsel (Silybum marianum) og madonnalilje (Lilium candidum), der er blevet brugt som lægeplanter.

 Jomfru Marias Himmelfart, uformelt kendt som Himmelfarten, ifølge den katolske kirke, østlige ortodoksi, Oriental ortodoksi og dele af Anglicanism, tro var den kropslige tager af Jomfru Maria ind i himmelen i slutningen af sit jordiske liv.

 Den katolske kirke lærer som dogme at Jomfru Maria "efter at have afsluttet i løbet af sit jordiske liv, blev antaget for krop og sjæl i himmelske herlighed". Denne doktrin var dogmatisk defineret af Pave Pius XII 1. November 1950 i den apostolske forfatning Munificentissimus Deus ved at udøve pavelige ufejlbarlighed. Mens den katolske kirke og østlige ortodokse kirke tror på Dormition af Theotokos, som er den samme som Himmelfarten, er de påståede fysiske død af Maria ikke dogmatisk defineret.

 

2010: 1.360 triatleter gennemfører en Ironman i København - 3,8 kilometer svømning, 180 kilometer cykling og et fuldt maratonløb på 42,195 kilometer. Challenge Copenhagen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. København er den første storby, der nogensinde har lagt havvand og asfalt til en stor Ironman-konkurrence. 

2007: Rygning er fra idag forbudt på alle indendørs arbejdspladser, herunder cafeer, værtshuse og restauranter, medmindre der er indrettet særlige rygerum. Loven har skabt stor panik blandt rygerne, og et rygerparti har meldt sin opstilling ved næste folketingsvalg. 

2005: Efter 38 års besættelse påbegynder Israel sin tilbagetrækning fra Gaza. Omkring 8.000 israelske bosættere skal forlade deres hjem inden 48 timer, og kontrollen med området skal overgives til det palæstinensiske selvstyre. 

2002: Irak accepterer at FN's våben-inspektører vender tilbage til Irak.

 2000 - Danmark får tilladelse (fra EU) til at etablere kommerciel vinproduktion. Hidtil havde danske vinavlere kun kunnet producere til eget forbrug.

1998: På en frimærkeauktion i København sælges verdens dyreste frimærke, et fejlfarvet svensk treskillingmærke fra 1855, for 13 mio. kroner.

 1979: Mogens Amdi Petersen træder tilbage som leder af Tvindskolerne og samtidig fra al offentlig fremtræden. 

1972: I Washington offentliggør journalisterne Woodward og Berstein deres første artikel i Washington Post om det der bliver til Watergate skandalen, og som resulterer i at USAs præsident Nixon går af to år senere.

1965: The Beatles optræder på Shea Stadion i New York for et rekordstort publikum på 55.600. 

1961: Beskyttet af grænsevagter, begynder østtyske bygningsarbejdere opførelsen af Berlin-muren, som skal adskille det kommunistiske Øst-Berlin fra den frie vestlige del af byen. 

1948: USA's militærstyre i Korea ender, og landet bliver erklæret for republik. 

1947: Indien bliver uafhængig af England og delt i landene Indien og Pakistan. 

1944: Warszawa-opstanden mod tyskernes besættelse i Warszawa bryder ud. Russernes hær står passive uden for Warszawa mens tyskerne dræber omkring 250.000 civile. Det passede ikke ind i russernes strategi at opstanden lykkedes.

1944: Den 13-årige Anne Frank skriver sit sidste notat i den dagbog, hun har ført gennem de to år hun sammen med sin familie har levet i skjul for nazisterne i Amsterdam i Holland. Tre dage senere bliver de opdaget og interneret, og Anne dør som 15-årig i koncentrations­lejren Bergen-Belsen.

 1914: Det første skib sejler gennem Panama-kanalen, som nu er formelt åbnet.  

1907: Robert Baden-Powel åbner den første spejderlejr på Brownsea Island. Den blev startet den 29. juli og fortsatte indtil 9. August. Begivenheden anses for at være selve spejderbevægelsens grundlæggelse, og mange af de principper og koncepter, som udgjorde grundlaget for Baden-Powels lejr anvendes fortsat inden for spejderbevægelsen.

 1877: Den amerikanske opfinder Thomas Edison skriver til præsidenten for telegrafselskabet i Pittsburgh og fremfører, at "hallo" vil være en mere passende hilsen end "halløj", når man svarer telefonen. 

1843: Forlystelseshaven Tivoli i København åbner. 
Nogle Erindringer samt Overleveringer fra ældre Generationer
skrevet af Laust Vestergård. 1980.

Første Begyndelse til Stats plantagen stammer fra statsbankerotten i 1813 5 gårde i Feldborg var ikke i Stand til at betale den høje statsskat, hvorfor staten overtog gårdene, skovridergården var en af dem. Disse store hede arealer blev tilplantet. Forud for bankerotten var der stor Inflation og alt gik tilsyneladende godt, men pludselig opdagede den daværende finansminister, at lyset brændte fra begge ender, og så skete det. Historien gentager sig, der er lighedspunkter fra dengang og nu. Efter 1864 blev der yderligere tilkøbt de store hede strækninger, som nu udgør Borbjerg og Sevel plantager under Feldborg skovdistrikter store hede strækninger, som nærmest blev betragtet som Ingenmandsland, og hvor hyrdedrengene fra Hogager forhen mødtes med dem fra Herrup og deres får. Disse arealer hørte for det meste til gårdene i Skave og Tinkerdal, altså Borbjerg Plantage. Mon ikke Tinkerdal er en af de største distrikter i Borbjerg Sogn, måske den største, den er lang og går vel helt fra Nygård i Tinkerdal, ja Ryde skel til Tinkedalshus ved Haderup skel. Hvor der nu er skov, finder vi Æ Tyk Træ, syd på ved landevejen, som jævnlig benyttes til en Skovtur. Der hvor nu skovlegepladsen findes.
Læs mere her, Erindringer og overleveringer af Laust Vestergaard

Springvand fontæne ved musikhandel.

Fontænen eller springvandet Herningvej 80 var i 1968 et af de attraktioner som fik mange til at lægge vejen forbi Holstebro.

Musikhandler Alfred Christensen havde i foråret 1968 købt en fontæne i Californien i 1968. Prisen var 750.000 kr. En ret stor sum dengang når man tænker på - Alberto Giacometti skulpturen Kvinde på Kærre - »Maren å æ Woun« - for 210.000 kr. 3 år tidligere

Selve anlægsarbejdet varede fra juni til indvielsen i sensommeren samme år.
Byggetilladelsen blev givet pr. 14. juni 1968.

Adskillige har i tidens løb kørt forbi fontænen på Herningvej, om aftenen og gjort holdt ved Alfred Christensens butik for at se springvandet, der indeholder 189 projektører af hver 300 watt og 32 dyser, der pumper 6000 liter vand i minuttet, hvor den højeste stråle er cirka 14 meter.

I dagen i dag ville det beløb 750.000 kr. Alfred Christensen betalte. svare til ca. 5,9 million kr. 

Høst for 70 år siden
Høsten i fortidens landbrug fra 1920 og op til omkring 1960 var meget anderledes en nutidens høst med store kæmpe mejetærskere.
  Før selvbindernes indtog, var det karlenes arbejde at slå kornmarken med le og tjenestepiger og daglejere som bandt kornet op for at sætte i klynger der senere blev kørt til loen og tærsket med plej om vinteren, hvor markarbejdet var slut. Senere kom selvbinderen, hvilket var en stor lettelse, dog stadig med sætning i klynger og hjemkørsel til loen og tærskning som nu foregik med tærskeværker eller maskinstationer som kørte rundt og tærskede korn for landmændene .
 Filmen her er optaget af Holger Hedegaard Vinderup.


Billedet viser høsten på Hjerl Hede 2008. Filmen er dog optaget i 2020

100 - året for genforeningen

For 100 år siden i dag overtog Danmark formelt administrationen af de sønderjyske landsdele. Genforeningen var et resultat af den folkeafstemning, hvor et flertal af befolkningen i Nordslesvig – det nuværende Sønderjylland - stemte sig hjem til Danmark efter at have været under tysk styre i 56 år.

Overdragelsen af Sønderjylland fandt sted på Valdemarsdag, og i anledning af 100-året for Genforeningen har Hendes Majestæt Dronningen givet en række interviews. I aften kan man på DR1 blandt andet opleve Majestæten fortælle om sin farfar, Christian 10., der den 10. juli 1920 red over den gamle grænse ved Christiansfeld og helt spontant tog pigen Johanne op til sig på den hvide hest.

 
 Hendes Kgl. Højhed Dronning Margrethe d. 2.


Jyllandsslaget mellem den 31. maj og 1. juni 1916.

Mindehøjtideligheden over søslaget ude i Nordsøen ud for Thyborøn med kransenedlæggelse og salut er blevet en tradition. I år i en mere afdæmpet form pga. Covid19.


Damperen N J Fjord ses her mellem de engelske og tyske højsøflåder.
Maleriet kan ses på Sea War museet i Thyborøn.

Berlingske Tidende den 2. juni 1916


Søslaget i Nordsøen.

Tyskerne melder om svære engelske Tab.

Berlin, 1. Juni. RB. (Iltelegram).

Admiralstaben meddeler:

Højsøflaaden stødte den 31. Maj paa en betydelig overlegen Hoveddel af den engelske kampflaade. Der udviklede sig 1 Eftermiddagens og Nattens Løb mellem Skagerrak og Horns Rev en Række svære for os gunstige Kampe. Efter hvad der hidtil er kendt, ødelagde vi Slagskibet „Warspite", Kampkrydserne „Queen Mary'1 og „Indefatigable", 2 Panserkrydsere, tilsyneladende af „Achillesklassen“, en lille Krydser, de nye Torpedojager-Førerskibe „Turbulent", „Nestor" og „Alcaster”, et stort Antal Torpedojagere, og en Undervandsbaad. Yderligere en Række store, engelske Slagskibe er svært beskadigede, bl. a er Slagskibet „Marlborough" ramt af en Torpedo.

Paa vor Side er den lille Krydser „Wiesbaden" og Linjeskibet „Pommern" bragt til at synke af Fjenden. Den lille Krydser „Frauenlob"«. Nogle Tornedobaades Skæbne er hidtil ukendt. Højsøflaaden er idag løbet ind i vore Havne.

 

Berlingske Tidende den 2. juni 1916


Fra Damperen „N. J. Fjord“, har set en Del af Kampen.

Frederikshavn, 1ste Juni. RB.

D. F. D. S.s Damper „N. J. Fjord“, som ¡morges indkom hertil fra Leith, blev Onsdag Eftermiddag Kl. 4 i Kurs efter Hirtshals standset o£ visiteret af en tysk Toredojager. Straks derefter styrede I engelske Torpedojagere efter den tyske og beskød denne. „N. J. Fjord“, der hurtig fjernede sig, mødte snart efter 4 større og.‘ 30 mindre tyske Skibe, som i fuld Fart satte efter de engelske. Endnu Kl. 8 i aftes kunde man fra „N. J. Fjord“ høre stærk Kanon torden.

Hvad Thyborøn fisker så og hørte.

Privattelegram.

Lemvig, Torsdag.

Kutterfiskere fra Thyborøn observerede tidligt paa Dagen i gaar 40—50 Kvartmil til Søs 2 Zeppelinere og. paa lang Afstand, en halv Snes Krigsskibe af ubekendt Na-tionalitet.

De paagældende maa have stødt paa fjendtlige Stridskræfter, thi fra 4 Efterm. til 10 Aften hørtes en næsten uafbrudt Kanonade i Retning Vest—Sydvest for ^ Thyborøn.

 

Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til. thorkild@fleng.net