Tidligere historier kommer her.

Kongenshus Daugbjerg

Kro liv i gamle dage

Sælsomme væddemål

Sommermarked i Holstebro

Skovhytten

For niogtres år siden

Taterslægten I Trabjerg

Farvefilm i Kino –

Petrus Christensen -

Kyndelmisse - Kjørmes med pandekager

Færch Plast for 41 år siden.

Spillemandsparret Elly og Børge smed.

Fra købmandshandel til Fælleshus

Handelshuset Fjeldsted

Gækkebrevet


24. oktober

Proclus dag: Proclus var elev hos Johannes Chrysostomus . Han blev i 426 udnævnt til biskop af Cyzicus, men blev vraget af det lokale præsteselskab på grund af sin opfattelse af "Kristi to naturer". I 431 blev han biskop af Konstantinopel. Et større antal af hans prædikener til forskellige festdage er blevet bevaret.

Død ca. 446.

Levned

Proclus blev sekretær for ærkebiskop Atticus af Konstantinopel (406-425). der ordinerede ham som diakon og præst. Atticus' efterfølger, Sisinnius I (426-427), udnævnte ham til biskop af Cyzicus, hvor folket dog nægtede at modtage ham og han forblev i derfor i Konstantinopel. Ved Sisinnius død, efterfulgte den berømte Nestorius ham som ærkebiskop af Konstantinopel (428-431) og tidligt i 429, på en festival for Theotokos (Jomfru Maria), holdt Proclus sin berømte prædiken om inkarnation, som senere blev brugt ved indledningen af koncilet i Efesos.

Da ærkebiskop Maximianus (431-434) døde på en skærtorsdag, blev Proclus straks sat på tronen med tilladelse fra kejser Theodosius II og biskopperne samledes i Konstantinopel. Hans første gerning blev begravelsen af hans forgænger og han sendte derefter de sædvanlige synodiske breve til patriarkerne; Cyril af Alexandria og Johannes af Antiokia; hvor han annoncerede sin udnævnelse, som de begge godkendte.

I 436 konsulterede biskopperne i Armenien, Proclus, omkring visse doktriner, som var tilskrevet Theodore af Mopsuestia og som var fremherskende i deres land. De anmodede om doktrinernes fordømmelse. Proclus svarede det næste år i det berømte brev kendt som "Tome til armenere", som han sendte til de østlige biskopper og bad dem om, at underskrive og tilslutte sig fordømmelsen af doktrinerne, som påklaget af armenierne. De godkendte brevene, men af beundring for Theodore, tøvede de med at fordømme doktrinerne, der var ham tilskrevet. Proclus svarede, at selvom han ønskede, at uddragene indføjet i hans Tome fordømtes, havde han ikke tilskrevet dem til Theodore eller nogen anden person, da han ikke ønskede, at fordømme nogen personligt. Hele affæren viste en påfaldende moderation og takt fra Proclus' side.

I 438 overførte han relikvierne af sin gamle mester, Sct. Johannes Chrysostomus, fra Comana tilbage til Konstantinopel, hvor han begravede dem med stor ære i de tolv apostles kirke. Denne handling genforenede kirken med Sct. Johannes' tilhængere, der havde skilt sig fra, som følge af hans uretfærdige afsættelse som ærkebiskop.

I år 439, på anmodning af en deputation fra Cæsarea i Cappadocia, valgte Proclus, Thalassius, der var ved at blive udpeget til prætoriansk præfekt i øst, som deres nye biskop.

Proclus døde sandsynligvis i juli, 446. Han synes at have været en klog, moderat og forsonlig, ortodoks troende, som vandt over dem, hvis meninger afveg fra hans, ved overtalelse snarere end ved magt.


 

2009: Det danske kvindelandshold i fodbold vinder 15-0 over Georgien i en VM-kvalifikationskamp. 

2007: Statsminister Anders Fogh Rasmussen udskriver folketingsvalg til afholdelse tirsdag den 13. november. 

2006: 18. udgave af Højskolesangbogen udkommer, og 166 af de 572 sange er blevet udskiftet. Der er bl.a. medtaget et udvalg af engelske og tyske tekster. 

2004: Under en kamp mellem FCK og Viborg falder en 24-årig mand ud over kanten på den øverste tribune i Parken i ophidselse over en dommerkendelse. Han styrter ni meter ned på en beton­trappe og dør senere af sine kvæstelser.

 2002: To snigskytter bliver anholdt i USA. Gennem de seneste tre uger har de skudt mod til­fæl­dige mennesker omkring Washington DC og herunder dræbt ti og såret tre. De anholdte er en 41-årig mand og hans 17-årige stedsøn. 

1997: Dronning Ingrid bliver indlagt på Hillerød Sygehus med lårbensbrud efter at være faldet på Fredensborg Slot. 

1982: Sterinlysfabrikken Asp Holmblad i Helsingør nedbrænder efter en påsat brand. 

1979: Den 25-årige danske bokser (fra Uganda), Ayub Kalule, bliver verdensmester i let mellem­vægt, da han i Japan pointbesejrer japaneren Masashi Kudo. 

1962: USA begynder formelt en blokade af Cuba. 

1956 - I de tidlige morgentimer ruller de første russiske tanks ind i Budapest, samtidig med at opstanden fortsætter og der flere steder i landet dannes arbejderråd.

1952: Rationeringen af sukker, som har varet fra krigens tid, bliver ophævet. 

1945: FN bliver oprettet med det erklærede formål at bevare verdensfreden og styrke det inter­nationale samarbejde. Dagen kaldes FN-dag, og der flages fra alle offentlige bygninger.

Vidkun Quisling, Norges nazistiske statsminister under krigen, bliver henrettet ved skydning. 

1929: På denne såkaldte "Sorte Torsdag" dykker kurserne heftigt på Børsen i New York, da inves­to­rerne går i panik og sælger deres aktier. Nedturen fortsætter, og aktiemarkedet bryder totalt sammen fem dage senere. 

1909 - Efter regeringen er væltet ved et mistillidsvotum, beder Kong Frederik den 8. Carl Theodor Zahle danne regering - den første radikale regering i Danmark. Den radikale regering foreslog straks en rigsretssag mod tidligere konseilspræsident J. C. Christensen og tidligere indenrigsminister Sigurd Berg for Alberti-skandalen.

1648: Trediveårskrigen bliver afsluttet ved den såkaldte westphalske fred. 

1795 - Polens deling: Forbundsstaten Polen-Lithauen opløses og fordeles mellem Østrig, Preussen og Rusland.

 Kirke jubilæum  - Hogager Kirke 120 år.

1899 blev Hogager Kirke indviet, men forudgående var der sket en del, hvis ikke det var for Lærer Karl Hansen som var lærer i Hogager. karl Hansen kom fra Lolland og havde været nogle år på Morten Larsen friskole i Holstebro.
På sine ture i sognet havde han besøgt et ældre ægtepar, hvor manden læste højt af bibelen for konen. Spurgte derfor hvorfor de ikke var kommet i kirke i stedet. De var ældre og havde svært ved den lange vej til kirken i Borbjerg Det slog mig nu hvorfor dette ældre ægtepar ikke var kommet i kirke. En røst sagde i mig "byg dem en kirke, det var i 1895-95. det var starten på et møjsommeligt arbejde med planlægning og mange ture til København.
Den 15. oktober kun det nye kapel så indvies med over 100 mennesker til indvielsen.

120 år efter kunne den så fejre 120 års jubilæet med en jubilæums gudstjeneste med efterfølgende sammenkomst i det nybyggede fælleshus.


Altertavlen af Helle Scharling flot indsat i koret som er østvendt.


Hogager Kirke oktober 2019.

 

Holstebro Motorvejens 1.års fødselsdag

 

 

Den 29. september for et år siden blev holstebromotorvejen indviet. Med et brag af en vejfest mellem Hjermvej og Struer Landevej. Ca. 20000 deltog i festen sammen med de mange foreninger og udstillere.  Mere end 7000 var med i forskellige aktiviteter som løb, gang eller cykling.

 

Dagen igennem var det underholdning og optræden af forskellige orkestre,

Fra morgenstunden startede Holstebro Gospelkor fra Store scene. Senere fulgte Tørfisk på store scene med deres musikalske kunnen, Odin teatret var med.
 Fløjtenisten Jane Thomsen var på scenen før Transportminister Ole Birk Olesen klippede den røde snor.

Klokken 12,30 kunne transportminister Ole Birk Olesen klippe den røde snor over og erklære den 39 kilometer motorvej for åben. Malurten i bægeret er de to manglende vejstykker øst og vest for Herning som forsat er motortrafikvej med den forøgede trafik risiko. Hvordan det vil forholde sig under den nuværende regering er uvist.

For beboerne langs Herningvej har motorvejen betydet en lettelse. Nu kan man kommer ud på Herningvej eller over uden at skulle risikere liv og lemmer.

Andre tætboende bliver dagligt mindet om motorvejens støj. De stille aftenstunder hører nu fortiden til.

Motorvejens succes er ganske håndgribeligt, De første prognoser omkring 7000 køretøjer er langt overskredet. Måske omkring 20000 kører nu på motorvejens mest trafiktravle dage.

 

 

Svine noteringer før  -  nu.

1899

2019


Kilde: Holstebro Dagblad

Ulve i 1683

I matrikelbogen for 1683 hedder det, at der var 3 gårde i Hogager, med fem bønder og et bol, af marknavne nævnes: Smækager, Holte og Kjellingtoft.

 I 1688 kom en kongelig forordning om Ulvenes udryddelse, hvori det hedder: “På det at ulvene, som vore undersåtters kvæg og bæster i vort land Jylland udi en og anden måde stor skade tilføjer, desto bedre kunne blive ødelagte, skal der holdes ulve jagt, ved hvilke bønderne skulle møde. Udeblivelse straffes med en halv rdl. I bøde. Hvo som fange eller døde nogen ulv skal næste tingdag efter hen bringe den til Herreds eller Birketinget, hvor ulven skal flås og raden på en plads ved tinget ophænges.

Bønderne i birket eller herredet skal yde 4 rdl. for hver gammel ulv og 1 rdl. for hver ung ulv, og jægeren skal selv have lov til at beholde bælgen”. I årene herefter beretter tingbøgerne om mangen en ulve sag, og således kom da også Jens Andersen i Hogager 17. maj 1695 til Hjerm herredsting med 6 ulveunger som han havde fanget i Hogager hede.

I begyndelsen af 1700-tallet, var landet stærk plaget af kvægpest, som mange steder lagde landsbyer øde. Gård nr. 3 i Hogager var på dette tidspunkt tilfaldet kongen - sikkert fordi den lå øde. Halvparten af denne gård blev 1718 solgt til Niels Ibsen fra Tvis Kloster.

 

Indvielse af Lægaard Mølle den 30. august 2019. Ole Rømer fortalte om forløbet fra start til slut og og takke de mange som havde givet deres bidrag enten af forskellig art. Borgmester åbnede efter sin tale for vandet til møllen. Der var Kaffe og kager fra Sydbank + stegte pølser, øl og sodavand, Lægaard Mølles venner til de ca. 140 publikummer.

 <>

 


Musikforretningen Alfred Christensen - Der var engang!
 


Alfred Christensen solgte Harmonikaer, klaverer og meget andet,
med klavererne fulgte dette flotte cover

Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til. thorkild@fleng.net