75. året for Danmarks befrielse.

I aften torsdag for 75 år siden kom budskabet på BBC om tyske troppers kapitulation i Holland, Nordtyskland og Danmark havde overgivet sig til de engelske styrker med feltmarskal Bernhard Montgomery.

Meddelelsen fra BBC udløste straks jubel over det ganske land, men det blev også et af de blodigste døgn under besættelsen. Flere steder i Danmark var der voldsomme sammenstød mellem den tyske værnemagt og de danske friheds kæmpere. Blandt andet på bispetorv i Aarhus hvor 15 modstandsfolk blev dræbt også i Odense og København var der kraftige sammenstød med ca. 70 faldne det første døgn efter befrielsen. De tyske hærgrupper imellem var der indbyrdes skudvekslinger. Tabene fra disse træfninger er ukendt. Ligesom der også træfning mellem 2 modstandsgrupper.

I Holstebro ville by kommandanten for den tyske hærgruppe kun overgive sig til en uniformeret person som så blev den stedlige postmester som var uniformeret. Det blev senere til en tegning i Blæksprutten samme år.

 

Samme aften den 4. maj blev mørklægnings gardiner straks revet væk og i stedet tændt levende lys i vinduerne som en markering af. – ”Nu var de 5 forbandede år forbi” 5 år med trusler og afsavn i manges hverdag.
Traditionen med sætning af lys i vinduerne har varet 75 – vi skal forsat sætte vores lys i vinduet som på mindelse om de mange som betalte den højeste pris for vores frihed. Den frihed skal ikke bortsjakres.

Nu 75 år senere står vi igen med en kamp for vore friheds idealer, der måske kan beskrives i linjer fra ”Det have så nyligen regnet” ”Frø af ugræs er føget over hegnet” Det er nok den største udfordring, vi er stillet overfor siden 1945. med angreb på vor samfundsform og truslen fra den verdens omfattende pandemi (Covid19)
Jeg håber eftertidens dom over denne kamp bliver mild.

Danmark er ikke et lukket land, men det bør være lukket for ophold med henblik på udnyttelse af vores sociale velfærd. Vi er åben overfor nye ideer, men vi vil ikke sætte vort eget lys under en skæppe, vi vil kæmpe med åben pande for det vi mener er ret og bekæmpe uret uanset i hvilken form.

 

 

Ide + design + foto copyright : Thorkild Fleng - Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.