Fra andespil og til nutidens bingo.

For omkring halvfjerds år siden før fjernsyn blev hver mands eje og før der blev stiftet en borgerforening var der vel i det store og hele kun tre ting af forlystelser Om året man var fælles om i Hogager.
Den årlige høstfest, det årlige andespil og skole juletræ For hele familien,
Med andespillet som dette dengang kaldtes mener jeg det var noget lærer Søgård Pedersen I årene først i 1940 rene fik sat i sene i gymnastiksalen på skolen ligesom også fik lavet en slags Bibliotek også i skolen på loftet oven over spise og opholds stuen jeg tror nok man kunne komme Og få byttet bøger to aftener om ugen som Søgård også stod for, man kunne også sende bud Med skolebørnene om at tage læsestof med hjem fra skole, man skulle bare sige hvem bøgerne Var til så vidste Søgård som regel hvad interesserede den enkelte, hvor har jeg mange gange Båret bøger med hjem fra skole, både til mine egne forældre og naboer, hvem det var dem sjoveste At have bøger med til, der vankede nemlig tit og ofte noget belønning i form af et stykke frugt Småkager, eller en lille skilling.
Med andespillet, hvad det dengang kaldtes var vist også noget lærer Søgård fik arrangeret til fordel For biblioteket måske til køb af nye bøger.

For omkring 70 år siden var det levende gæs, ænder og kalkuner man kunne spille om gevinster Som blev skænket af lokale landmænd tror nok det var noget af en æressag at skænke dyr til det Årlige andespil og disse gevinster blev afleveret i levende tilstand og lukket ned i kælderen Hvor de heldige vindere kunne afhente disse, jeg var da så heldig engang at vinde en levende Kalkun som fik udleveret i en sæk der blev hængt på cykelstyret at der så var et hul i sækken Som det arme dyr kunne få hovedet ud af og ind i cykelhjulet som løb en hel omgang før jeg fik Hold på dette men må have været sejlivet for den rystede bare på hovedet efter turen og sagde "thjurk-thjurrk"

Der er sket stor forandring siden da med andespillet som nu kaldes Bankospil og ledes af borgerforeningen som blev stiftet omkring 1972 og der bliver nu afholdt bankospil en gang hver anden uge i vinter halvåret og nu kræves af det veterinære at alt skal opbevares i kølerum der bliver foruden det borgerlige banko også afholdt Et kæmpe bankospil hvert år ved Hogager marked hvor omkring 500 "ludomaner" fra fjern og nær møder op.

Med hensyn til at låne bøger da kommer der nu en såkaldt bogbus til Hogager en gang om ugen Hvor kan låne næsten alt hvad ønsker inden for bøger og bånd, hvis der er noget man kunne tænke sig som denne ikke har med kan dette bestilles sådan det ønskede tages med om en uge og ellers Kan jo også nu en bil næsten er blevet så godt som hver mands eje køre ind til en større foretagende Af bibliotek i Holstebro.
Skrevet af Grethe Jacobsen Hogager 1931 – 2014.

Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til. thorkild@fleng.net