Færch Plast for 41 år siden.

For fyrre år siden helt bestemt knap 41 år siden, begyndte Færch Plast ekstrudering af folie til brug ved vakuum formning af drikke krus og kødbakker.

10 medarbejdere var ansat og sendt på kursus i denne disciplin på specialarbejderskole i Odense i 2 uger. Herefter kom det nyindkøbte eller hjemtagningne fabriks anlæg, som hidtil havde stået hos Esbjerg Tovværk startet op, det var i juli 1978.

Folien blev rullet op på typisk 3 maskiner som var dertil indrettet. Det var ikke nogen særlig stor ekstruder, kapaciteten var kun på 350 kg. / timen - de 3 ruller blev skiftet ca. hver anden time.
Imens rulleskift skulle råvaren - granulat som kom i sække puttes i siloer og herfra til selve maskinen. Råvaren bestod typisk af 2 slags granulat + scrap og farve til indfarvning af folien.


Fotografen forsøger sig som ekstruderfører.

 


Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til.
T@fleng.net