Spillemandsparret Elly og Børge smed.

Frit efter Hogagerbogen.


Folkemusikhuset kom til Hogager i 1971, ville skæbnen, at huset fik smeden Børge og Elly Christensen, til nabo, Det betød, at vestjysk folkemusik, ord og toner og danse, det fik en rigtig og stor rolle i Folkemusikhusets liv og dermed i den folkemusik­bevægelse, som efterhånden groede op over hele landet.Det vil tage lang tid at gøre Børge Christensens folkemusikalske bo op. Hans musik bruges alle vegne. De fleste melodier havde han arvet, måske fra faderen, som også spillede med og også var smed. Andre gode melodier fik han, når han besøgte gamle eller glemte spillemænd i Vestjylland. Men mange stykker lavede han selv, tit uden at tænke over at han skabte ny musik og nye danse, sammen med smedekonen Elly Christensen.


Rundt om i landet kalder de unge spillemænd musikken for Smedens Fynboer, Smedens Valse, Smedens Hopsaer. Men det er såmænd ikke altid, de ved, at smeden, det er Børge Christensen fra Hogager. -


Du er smed, og du er spillemand, hvad kan du bedst Ude? Sådan blev Børge mange gange spurgt. - Når jeg arbejder med jern og ild, ved essen, så er det lige godt at være smed, som det er at være spillemand, med fiol og dans. Men efterhånden kan der gå uger og måneder, hvor en landsbysmed ikke har ild i essen. Én laver alt muligt andet... Børge Christensens instrument var violinen, spillemandsviolinen. Sammen med Folkemusikhuset udviklede han en metode til oplæring i spillemandsmusik, en naturmetode som bygger på de - mester-lærling forhold, han kendte fra sin virksomhed som smed.


I de seneste år tog Børge Christensen fat på de ældste dansemelodier, som vi kender til i Danmark. Mange af dem går tilbage til middelalderens spillemænd, legeme, og vi har tit kun spor af dem i de ældste spillemands bøger og i gamle visehåndskrifter: vestjysk To-spring eller Harboskræp, jyske polskdanse og menuetter, kædedanse og ballademelodier. Hvordan lyder den musik, når stykkerne går igennem en vestjysk spillemand og hans fiol?

Se og hør Børge smed og hans musik her. https://youtu.be/Dqtjx4AcypgBidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til.
T@fleng.net