Hogager Fælleshus 2019Rejsegildet den 28. august 2018
Den tidligere Købmandshandel 29. marts 2007Fra købmandshandel til Fælleshus.

I marts 1919 køber Laust Vestergaard købmandsforretningen i Hogager. Laust Vestergaard er da den niende indehaver i løbet af 19 år, så det havde gået noget hurtigt med at skifte. han var kun 22 år og skulle efter loven være 25 år for at være fuldmyndig og derved have ret til at drive forretning for egen regning. Som han derfor måtte søge fuldmyndigheds bevilling til, han fik den kort tid efter, han driver så købmandsforretningen i Hogager i de næste 46 år.


I 1965 købte Erna og Andreas Dyrmose købte købmandshandelen. Andreas Dyrmose havde tidligere drevet landbrug, men var udlært kommis hos Hedegaard i Skave og havde i mellemtiden haft forskellige gøremål dog ikke ved handel, således kom han tilbage til det fag hvor han var udlært, Erna kom til at stå bag disken i købmandshandelen selvom hun aldrig havde stået i butik. Ernas lyse sind og gå på mod var hende en stor hjælp. Andreas begyndte nu at køre bus for Skave Turistfart.
Købmandshandelen lukkede i 1982 og Andreas forsatte som afløser hos Skave Turistfart.

 

Erna og Andreas Dyrmose blev boende i huset indtil deres død i henholdsvis 2005 og 2001. Herefter var Sønnen Knud Erik Dyrmose ejer af ejendommen til sin død 2015.

Arvingerne i boet skænkede ejendommen til Hogager Kirke og by, som dermed kunne få et længe stort ønske om et nyt samlingssted til egnen arrangementer og et mere moderne kirkehus med faciliteter til kirkens personale. Der blev nedsat et udvalg til gennemførelse af dette projekt. Med tilskuddet fra de ny opførte vindmøller blev det muligt at søsætte projektet.

Den gamle købmandshandel blev nedrevet i 2018 og bygningen af Fælleshuset startet samme år.
Den 1. marts stod huset klar og blevet taget i brug første gang den 8. marts.

Se mere: Tryk her.
 

   
Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til.
T@fleng.net