Ulve i 1683

I matrikelbogen for 1683 hedder det, at der var 3 gårde i Hogager, med fem bønder og et bol, af marknavne nævnes: Smækager, Holte og Kjellingtoft.

 I 1688 kom en kongelig forordning om Ulvenes udryddelse, hvori det hedder: “På det at ulvene, som vore undersåtters kvæg og bæster i vort land Jylland udi en og anden måde stor skade tilføjer, desto bedre kunne blive ødelagte, skal der holdes ulve jagt, ved hvilke bønderne skulle møde. Udeblivelse straffes med en halv rdl. I bøde. Hvo som fange eller døde nogen ulv skal næste tingdag efter hen bringe den til Herreds eller Birketinget, hvor ulven skal flås og raden på en plads ved tinget ophænges.

Bønderne i birket eller herredet skal yde 4 rdl. for hver gammel ulv og 1 rdl. for hver ung ulv, og jægeren skal selv have lov til at beholde bælgen”. I årene herefter beretter tingbøgerne om mangen en ulve sag, og således kom da også Jens Andersen i Hogager 17. maj 1695 til Hjerm herredsting med 6 ulveunger som han havde fanget i Hogager hede.

I begyndelsen af 1700-tallet, var landet stærk plaget af kvægpest, som mange steder lagde landsbyer øde. Gård nr. 3 i Hogager var på dette tidspunkt tilfaldet kongen - sikkert fordi den lå øde. Halvparten af denne gård blev 1718 solgt til Niels Ibsen fra Tvis Kloster.

 

Bidrag til siden er særdeles velkomne, hvad enten det er tekst eller foto.
Som kan sendes til.
T@fleng.net