Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildholt Hedevej 1


Ejere
Martin Fleng

Beboere

Martin Fleng

Kristian Fleng

Jenny og Marius Fleng


Abildholt Hedevej 1
Abildholt Hedevej 1


Abildholt Hedevej 1 - Lundgaard


Historie:

I 1930 købte Marius 57 tdr. land Hede fra Vestergård i Hogager, heraf opdyrkede han først 4 tdr. i 1934 byggede han stuehus, stald og lade og købte to kvier, senere i 1960 bygges et fritliggende stuehus og senere en løsdriftsstald. Efter Jenny' s død drev Marius gården videre indtil i 1976 overtog den yngste søn Kristian gården, som i 1998 solgte det til fætteren Hans Jørgen Fleng.

Kristian Fleng overtog gården fra sin far 1 januar 1974
Martin Fleng Køber stuehus og øvrige bygninger i 2002 Af Kristian Fleng - der i 1999 solgte jorden fra til fætteren Hans Jørgen Fleng

 


Abildholt Hedevej 1 ca. 1962 - foto: KB.DK


Abildholt Hedevej 1 ca. 1948 - foto: KB.DK