Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildholt Hedevej 4


Ejere
Allan Pedersen 2015 -


Beboere

Allan Pedersen 2015 -

Grethe og Svend Jacobsen 1952 - 2015

Johanne og Jens Pedersen 1935 - 1952

Kreditforeningen 1935

William
Ane og Jakob Thomsen

Sine og Rudolf Jensen,Abildholt Hedevej 4, - Holgerhus

Abildholt Hedevej 4, - Holgerhus 1948 - foto KB.DK


Historie

Stuehus opført i 1920 og væsentlig ombygget i 1960
Sine og Rudolf Jensen byggede omkring 1920 Holgerhus og solgte videre til Ane og Jacob Thomsen i 1923.

Ane og Jakob Thomsen havde Holgerhus i nogle år og solgte den videre til William der i 1932 skød si svoger Frederik der boede i naboejendommen. William blev herefter anbragt på Viborg sindssygehospital.
William xxxx der i 1932 skød si svoger Frederik, der boede i naboejendommen. William blev herefter anbragt på Viborg sindssygehospital.

Johanne og Jens Pedersen købte ejendommen af kreditforeningen 1935 uden besætning eller redskaber Der var 10 Tdr. Land dyrket, 28 Hede. Nu er Heden opdyrket på nær 7—8 Tdr., og Resten blev pløjet af Hedeselskabet. Ejendommen blev drevet med dygtighed i 20 år, mens Jens Pedersen samtidig var en skattet mælkekusk ved Skave Mejeri. Det anstrengende arbejde sled på Jens Pedersen, og han blev derefter ansat i Dansk Spareselskab. Nogen tid efter familien var flyttet fra Hogager, Jens Pedersen var en belæst og en ivrig mand efter viden, navnlig historisk viden. Han interesserede sig levende for både lokalhistorie, landshistorie og bl.a. også den græske oldtids­historie. Han benyttede ivrigt bibliotekerne.

Grethe og Svend Erik Jacobsen Holgerhus", . var tankvognchauffør hos MD-Food. Han overtog gården den 1.-11.-1952 fra sin svigerfar. Jens Pedersen.

Allan Pedersen har købt ejendommen af boet efter Grethe Jacobsen.

  


Abildholt Hedevej 4, - Holgerhus 1983 - foto KB.DK