Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildholt Hedevej 6


Ejere
Tjenestebolig For Skov og Naturstyrelsen


Beboere

Tjenestebolig For Skov og Naturstyrelsen

Bodil og Anders Gammelgaard

Niels Clemmesen

Anine og Laurids Pedersen

Ditlev Jensen

Maren og N.P. Jespersen

Niels Edvard Nielsen,

Hans Jørgen Jakobsen

Skovfoged Niels Christian Schulz


Tingedalhus 1
Abildholt Hedevej 6 - Tingedalhus
Tingedalhus

Tingedalhus


Skovens Pris. Mel: Jeg er havren.

1. Jeg er skoven, stødt og rolig står
Gammel nej, men nogle hundred år
håbe vil at mange, mange fler
Jeg af år får lov at blive her.

2. Her i vesten og lidt højt mod nord
jeg blev plantet der hvor lyngen gror,
modgang fik, en smule, ja måske
Skiftevis med sol og regn og sne.

3. Men jeg voksede mig fod for fod
Medens vestenvind i top og rod
Sled i mig ved dag såvel som nat
men derved min rod tog bedre fat.

4. Her hos mig kan trives fugle små
gøgen kukke og en spætte slå,
og en stille sommer aften kvæld
høres natteravnen med sit spil.

5. Det kan kolde hjerter ej forstå
Her er fred og glæde år for år
Når af klokken solen ringes ned
Gir jeg "ekko" og jeg ringer med

6. Et og andet o, hos mig det sker,
jeg med tiden hører, også ser
men til folk som farer rask af sted,
tag fra mig en lille hilsen med.

7. Stop kun bilen her og hør engang
vindens sus i mig og fuglesang
langt fra motorlarm og alfarvej
ro og fred du finde kan hos mig

8. Jeg er skoven hør min melodi
når i toppen vestenvind ta'r i
kom til mig ved gry såvel som kvæld
hver forjaget nervesvækket sjæl.

G.J.


Tingedalhus
Tingedalhus
Abildholt Hedevej 6 - Tingedalhus

Ved Tingedalhus er der bålplads med borde og bænke, ligesom der er en primitiv overnatnings plads, for cyklende og skoven vandrere.
Herunder ses et kort over plantagens mange muligheder for friluftsliv.


Historie:
Grethe Jacobsen Fortæller her om Tingedalshus

Hvad vi i dag februar 2011 kalder for Borbjerg Plantage, blev til på denne måde, at man opkøbte hvad sådan kunne af hede og dårlig landbrugsjord til beplantning af skoven men hvoraf 12 hektar forblev ubeplantet, hvad senere kom ind under Tingedalshus, som landbrug til hvem som boede der, skulle have fri bolig samt hvad kunne indtjene ved landbruget, som et led i deres løn, hvad vist dengang ikke var særlig stor.

Stuehuset til Tingedalshus opførtes 1884, et af udhusene 1894 og den sidste hus 1906, sådan som jeg husker det med tre huse, hvoraf den sidste igen er fjernet så kun to huse nu står tilbage.

Efter hvad har kunnet finde i gamle protokoller var husene beboet af en Skovfoged og Forstmand fra 1884 til 1906. som også holdt opsyn og de skulle fremover tjene som Skovfoged bolig hvad også gjorde i de godt og vel tredive år. Den første som kan sætte navn på i Tingedalshus var Skovfoged Niels Christian Schulz, fra og til 1906 til 1913. Der efter overtog Hans Jørgen Jakobsen hus og landbrug, med forpligtelser Tingedalshus fra 1913 til 1923.

Ligeså Skovfoged Niels Edvard Nielsen, som først havde søgt om pladsen i Stjerne huset men nu fra 1923 til 1934. måtte blive i Tingedalshus til der kunne blive en plads i Feldborg Plantage, det var vist også fru Nielsens ønske om at bo i Stjerne huset hun var nemlig flyttet fra Lolland og her til det så kaldte "mørke" Jylland ville godt hen hvor var bøgetræer og nu blev ønskepladsen ledig, fik pladsen og blev i Stjerne huset hel til Skovfoged Nielsen død i 1961.

Nu kom de første, jeg kan huske til Skovfoged huset Maren og N.P. Jespersen + Ditlev Jensen fra 1934 til 1937. Ditlev Jensen var en bror til Maren, jeg mener han passede landbruget og hjalp til i skoven med heste og vogn Jespersens havde to børn Lilly og Arne, men blev ikke længere i Tingedalshus end til man havde fået bygget Fagelkær Viborgvej 285, som nu fremover skulle tjene som Skovfoged bolig i Borbjerg Plantage.

Med hensyn til landbruget da har man leveret mælk til Skave Mejeri hel fra de første fastboende i Tingedalshus I min barndom kunne vi godt finde en forhenværende mælkevej gennem dengang heden, men senere er det måske blevet sådan at dem i skoven selv skulle bringe mælken uden for skoven til nærmeste leverandør til mejeriet, jeg ved ikke om det drejede sig om en vis mængde mælk man skulle have i skoven før mælkekusken måtte køre efter dette Sådan som jeg husker det havde man der i 1930 til i 1940 ikke mere mælk i skoven end kunne have det på cykelstangen eller i en lille to hjulet trækvogn spændt beg efter cyklen.

Og hvad angik de 12 hektar jord, blev dette i flere omgange tilplantet. Først vil jeg tro en tredje del der af blev lavet om til planteskole hvor man såede de små frø og dernæst priklede de spæde planter ude i lige rækker, med ca. ti centimeter mellem planterne.

Vi var nogle damer som kravlede frem og tilbage og priklede, det var for resten meget hyggeligt der med fuglesang til arbejdet og jeg mener det mest om foråret, planterne skulle stå der til de bliv store nok til at igen plante ud i skoven, en sjov episode fra dengang vi havde besøg af nogle bekendte fra Herning som da hvis havde lyst kunne komme med på en skovtur og se hvor jeg arbejdede til hverdag "NÅ" sagde en da fik øje på Tingedalshus er det så skolen man kan se der siden blev planteskolen tilplantet med nobilisgraner et stort slagsvare om efteråret til pyntegrøn vist både her og i udlandet, det sidste landbrugsjord som hørte til Tingedalshus er for længst blevet tilplantet

jeg har hørt i 1971 men jeg husker da hvad noget af det sidste jord blev brugt til. min mand og Skovløberen Niels Jensen mente at de kunne blive meget velhavende ved at i kompagni at avle sukkerroer til fabrik de skulle så hver især lægger et på små hektar jord til rådighed og dele i "porten" med indtægter og udgifter hvad måtte blive ved at tilså, hakker og optagning af roerne det gav en drønende underskud ikke mange af roerne især dem fra skoven i blev stører end en barnehånd. nu står et dejligt stykke skov hvor roerne i sin tid var.

Nu skulle Tingedalshus herefter være til Skovløber bolig, der krævedes ikke nogen særlig udannelse for at blive Skovløber det var bare en betingelse at man skulle arbejde i skoven og i dette tilfælde her havde også fri bolig, samt ret til at få så meget ud af landbruget som nu kunne. De første som flyttede ind i Skovløber huset mener jeg var Ida og Hans Sørensen, de flyttede ind vist nok da Skovfoged Jespersens flyttede til Fagelkær Viborgvej 285.

Ida og Hans Sørensens havde tre børn Gerda, Tove og Jens Anker men var her ikke så længe fra 1837 til 1939 Dernæst kom Johanne og Laurids Pedersens + far Andreas med tilnavn "den gamle" måske i fra 1939 - 1940 .Andreas var sådan en gammel rar mand, jeg mener man havde meget hjælp af ham i Skovløber huset til både dyr landbruget og børnene Vi i mit hjem kom rigtig meget sammen med Johanne og Laurids Pedersens og deres børn Johannes, Elly, Jakob - Andres, Viggo og Bjarne.

Men Johanne døde desværre i barselseng sammen med barn nr. 6. og fra de nævnte fem mindre børn. Da måtte Laurids Pedersen klare sig som bedst kunne, med fremmede hjælp mere eller mindre heldige husholdere, jeg tror ikke der dengang først i 1940 at der var ret meget, hvis der i hele taget var noget hjælp at få, for enlige fædre. L.P . blev nogle år senere gift Anine, enke efter Laurids Nielsen, som boede på nu Hogager vej 9. Anine havde selv, jeg husker ikke hel, men vel en seks, syv børn dog hvor de fleste var flyttet hjemmefra, på nær den yngste, en lys pige Elly hed hun, så nu var der i Skovløber huset to som hed Elly en lys og en mørk, som for øvrigt blev konfirmeret samme dag.

Anine og Laurids flyttede til Toftegårds hus 1954. Toftegårds hus Viborgvej 283. også en Skovløber bolig, hvor jeg mener de blev til Laurids Pedersen døde (1904 - 1963). (Anine 1895- 1980) Begge ligger begravet på Hogager Kirkegaard Derefter blev en enlig karl Skovløber i Tingedalshus Niels Jensen fra og til jeg mener omkring 1954 til 1964.Vi havde for resten ikke så lidt hjælp af Niels Jensen som barnepige og til at passe vores bedrift hvis vi en enkelt gang skulle hjemmefra. Mod at vi skulle modtage hvad af post, som skulle kvitteres for ham.

De næste som blev naboer med var Bodil og Andres Gammelgård, med tre børn Britta, Rudy og Alice 1964 til 1995. og vi havde ret så meget ud af både Bodil og Andres, som deres børn både til hverdag som til fest. Bodil døde bare ret pludselig ikke så gammel, men Andres blev boende alene i Tingedalshus indtil han flyttede til Skave Viborgvej 283.Tingedalshus blev nu brugt som bolig for Skovelever og jagthytte kort eller længer tid fra 1995 til 2003. og nu som både jagthytte og til naturvejledere

 


Tingedalhus
Abildholt Hedevej 6 1948 - Tingedalhus - foto KB.DK