Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildtholtvej 11


Ejere
Kurt Glistrup Lund 1994

Beboere

Lis og Kurt Lund 1994 -

Medarbejderbolig for Abildholtvej 7 1986 - 1994

Gunhild og Valdemar Olsen 1961 - 1986

Abildholtvej 11
Abildholtvej 11, Østervang


Historie:

Gunhild og Valdemar Olsen Bygger i 1961 et statshusmandsbrug på jord der er udstykket fra Store Abildholt.

Steen Nørgaard køber ejendommen af Valdemar Olsen i 1986 og bruger bygninger som bolig til medhjælperne på Hovedejendommen Abildholtvej 7. Senere sælger han bygninger, men beholder jorden.

Lis og Kurt Lund har Børnene Anja Glistrup Lund (født 1980), Jeanette Glistrup Lund (født 1984), Rikke Glistrup Lund (født 1987) og Kasper Glistrup Lund (født 1994), Lis og Kurt Lund køber husene i 1994 af Steen Nørgaard

 


Abildholtvej 11 ca. 1980 - foto: KB.DK