Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildtholtvej 2


Ejere

Laurits Hestbech

Beboere:

Annette Møller Hestbech og Laurits Hestbech1993-

Hans Erik Andersen 1993 - 1963

Jensine og Peder Andersen 1915 - 1963

Jens Bang 1914 - 1915

Karen Mejlsø og Mads Hornstrup 18997 - 1914


Abildholtvej 2, - Nygaard - foto: KB.DK


Abildholtvej 2, - Nygaard 1948 - foto: KB.DK
 


Historie:

Karen Mejlsø og Mads Hornstrup byggede ejendommen i 1897 i 1914 byttede de gården med købmandsforretningen i Hogager der ejedes af Jens Bang

Jens Bang køber ejendommen i 1914 og sælger den videre til svogeren Peder Andersen

Peder Andersen, købte Gården 1915 af Jens Bang, en Svoger. 45 Tdr. Land, deraf de x6 opdyrket. Peder Andersen gift med Jensine Olsen fra Hvam og de får børnene Astrid, Kirstine, Martinus, Magda, Erna, Grethe og Hans Erik som efter faderens død overtager gåden Peder Andersen var også i mange år den lokale repræsentant for Johannes Steffensens Frøhandel i Holstebro.

Hans Erik Andersen gift med Anna Katrine Bayer i 1983 og får børnene Kirsten og Janne

Hans Erik overtog gården i juni 1963 fra sin mor. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2,2 ha. skov. Stuehuset er opført 1937 og løbende moderniseret, kostald opført 1963, senere tilbygget og ombygget til svinestald i 1985, svinestald opført 1967, lade 1923 og maskinhus 1984. Hans Erik Andersen driver gården med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt kornsilo med varm lufts tørreri.

Laurids Hestbech og Annette Møller Hestbech har børnene Morten, Anni, Stine og Thomas. Produktion: Svineproduktion og planteavl. ca. 170 søer + 3500 slagtesvin Areal 63 ha.