Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Abildtholtvej 7


Ejere
Steen Nørgaard
Anders Nørgaard


Beboere:

Sabrine og Anders Nørgaard

Kirsten og Steen Nørgaard

Gerda og Bertel Nørgaard 1948 - 1994

Johannes Nielsen 1939 - 194x

Christen Tilde 1924 - 1939


Abildholtvej 7, - Lille Abildholt


Abildholtvej 7, - Lille AbildholtAbildholtvej 7,- Lille Abildholt


Historie:

Ejendommen blev i 1924 bygget af Christian Christensen, kaldet Christian Tilde, ejendommen er oprindeligt et statshusmandsbrug på 24 tdl. I 1939 købte Johannes Nielsen på tvangsaktion ejendommen, Lille Abildholt, han tilkøbte 14 tdl. af Ole Madsen, som ejede Abildholtvej nr. 9. Johannes Nielsen brugte ejendommen til tørveproduktion.

I 1949 Købte Gerda og Bertel Nørgaard ejendommen Lille Abildholt med 38 tdl. hvor af de 16 var hede og mose. I stalden var der plads til 2 heste, 5 køer, 6 kvier og kalve og 1 so. I 1952 bygges der ny kostald til 12 køer med opdræt, samme år blev laden forlænget. I 1956 blev stuehuset ombygget. I 1960 blev kostalden forlænget og der blev bygget ny svinestald. I 1967 blev kostalden ombygget til 40 køer, og stuehuset blev adskilt fra staldbygningerne .I 1969 tildeler Foreningen af Jyske Landboforeninger Gerda og Bertel Nørgaard sølvmedalje for landboflid.

I 1974 køber Bertel Nørgaard halvpart i ejendommen Abildholtvej 9. I 1976 døde Gerda Nørgaard af brystkræft. Gerda og Bertel Nørgaard fik 4 børn. Jørgen født i 1948, Bjarne født i 1950, Annette født i 1956 og Steen født i 1958. I 1979 bygges der foderlade og løsdriftstald til 125 køer.
I 1980 flyttede Ruth Møller, sammen med sine 3 børn Hans Jacob, Aksel og Marie, ind på ejendommen hos Bertel Nørgaard. I 1983 overtog Kirsten og Steen Nørgård halvparten af ejendommen, på daværende tidspunkt drives der 80 ha. 140 køer med opdræt. I 1988 flytter Kirsten og Steen ud på gården, og Ruth og Bertel flytter om til Langgade 74 i Hogager.

I 1994 køber Kirsten og Steen sidste halvpart af ejendommen Abildholtvej 7, på daværende tidspunkt er der 150 ha. 230 køer med opdræt og slagtekalve og 1200 grise. Der er i tidens løb tilkøbt jord fra Abildholtvej 9,11 og 13. Abildholt Hedevej 4, Vester Feldborgvej 4, 10, 11,19 og 22, Tusbækvej 49 og Mølgårdvej 1. Yderlige er der købt frijord i Hvidemose og på Abildholt Hedevej, I 2008 ophører slagtesvins produktionen. Kirsten og Steen Nørgård har 4 børn. Anders født i 1983, Christian født i 1986, Søren født i 1988 og Rasmus født i 1993.

I 2010 etableres driftsselskabet Nørgård Agro I/S. Nørgård Agro I/S består af Abildholtvej 7, 8 og 9, som har et samlet areal på 435 Ha . – 700 års køer plus opdræt.


Abildholtvej 7, - Lille Abildholt


Abildholtvej 7, - Lille Abildholt


Abildholtvej 7, - Lille Abildholt 1983 - foto KB.DK