Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Brunbjergvej 1


Ejere

Tommy Christensen Stage

Beboere

Tommy Christensen Stage 2014 -

Tage Christensen

Juliane og Jens M. Christensen.

Niels Johan Jensen

P. Kusk Nielsen

Karl Nielsen Søn af Anders Nielsen

Anders Nielsen.


Brunbjergvej 5, Øster Brunbjerg


Historie:

.Der er 2 ejendomme? udstykket fra gården. Areal 18,3 ha., heraf 2,2 ha. mose. Stuehuset er opført 1912 og løbende moderniseret, kostald opført før 1900. jens Marinus Christensen købte Gården 1925 af Niels Johan Jensen, via en tvangsauktion Juliane og Jens M. Christensen. var født i Bjert ved Vinderup. Han havde forskellige pladser ved landbruget og arbejdede samtidig i tørvemoser, grusgrave og mergelgrave. I 1923 blev han gift med Juliane Troelsen fra Feldborg, og sammen købte de ejendommen Øster Brunbjerg i Hogager, som de drev med dygtighed. I 1952 døde hustruen, og Jens Marinus Christensen drev med børnenes hjælp ejendommen videre. Denne blev for en lille snes år siden afstået til sønnen Tage. Jens Kristensen blev boende på gården sammen med sønnen, indtil han efter et sygehusophold først på sommeren kom ind på Birkehøj Plejehjem. Niels Johan Jensen, P. Kusk Nielsen Karl Nielsen Søn af Anders.

Tage Christensen overtog gården den 1.- 1. -1970 fra sin far Jens M Christensen.