Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Brunbjergvej 3

Jens Kr. Jensen
Ejere/Beboere:

Maja Vita og Jens Kristen Jensen
Marie og Mads Meldgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard

Historie:

Marie og Mads (Meldgaard) Fleng Pedersen bygger Skovgaard på jord der er udstykket fra hans fødehjem Meldgaard. MFP købte 40 Tdr. Land af Faderens Gård i 1929 deraf 8 Hede, og en Del Tørvegrave, der benyttes til Græsning. Byggede de nuværende Bygninger samme År. Efter at Mads’ hustru Marie dør i 1953, bliver Ruth Klausen husbestyrerinde for Mads som er alene med sønnen Anton som nu bor i Snejbjerg.
Vita og Jens Kristen Jensen tømrer, overtog gården den 1.-2.-1978 fra Mads Fleng Pedersen. .Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1977/78, kostald opført 1929 og ombygget i 1978 til svinestald, svinestald opført 1980, lade 1929, maskinhus 1985 og gylletank 1980.


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard


Brunbjergvej 3, - Skovgaard