Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Brunbjergvej 5


Ejere

Medarbejderbolig Abildholt
Henrik Brinch Vestergaard

Beboere:

Inger-Marie Kristensen

Susanne og Jørgen Jensen

Leif Kirkeby

Anna og Tage Hornstrup
Brunbjergvej 5, Skovdal


Historie:

Stuehus/beboelse er opført i 1980.
Tage Hornstrup skriver: Vi tjente begge på landet i ungdomsårene, og havde begge et skoleophold, jeg på Nr. Nissum Højskole og Anna på Hammerum Husholdningsskole. I 1945 byggede vi et Statshusmandsbrug på 28 tdr. Land, udstykket fra mit hjem Nørregaard i Hogager. Der voksede efterhånden 6 børn op i hjemmet, og jeg havde forskellige jobs ude, mens Anna blev hjemme, og da stillingen som graver og kirketjener ved Hogager Kirke blev ledig i 1970, søgte og fik jeg den.

Tiden var tilsyneladende løbet fra husmandsbrug, i 1974 solgtes Ejendommen, og vi fik stillingen som hhv. graver og kirkekone, ved Ålestrup Kirke. I 1989 gik vi på pension, og i 1991 flyttede vi til Holstebro, på Skovbakken 27. De fleste af børnene bor på Holstebro egnen.

Leif Kirkeby har været på Malling Landbrugsskole, han har været kredsrepræsentant for MD-Food (Arla). Han overtog gården den 1.-8.-1974 fra Tage Hornstrup, Gården blev i 1945 udstykket fra Hornstrupvej 1. Areal 22 ha., Stuehuset er opført 1979, kostalde 1975, 1976, 1978 og 1983, foderhus 1983, maskinhus 1978, gylletanke 1976 og 1986, gastæt silo 1986 og indendørs køresilo 1977. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med V. Feldborgvej 6, “Ll. Søndergård”.

Susanne og Jørgen Jensen købte gården i fri handel af Leif Kirkeby.

Henrik Brinch Vestergaard køber i december 2006 ejendommen af Jørgen Jensen. og bruger den nu som medarbjderbolig.