Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked Hogager Kirke
med Kirkegaard

Hogager Gymnastikforening


Hogager Gymnastikforening

Hogager Marked

Markedsrevyen

Håndboldskolen

Nytårskoncerter

Jubilæer

Modeshow

Folkedans og dilletant
 

Hogager Gymnastikforening

Skrevet af Jytte og Frode Madsen

Hogager GF havde stiftende generalforsamling torsdag den 8. februar 1940. Den valgte bestyrelse blev: Esper Meldgård, Kristen Vestergård, Dagny Brunebjerg, Mary Refsgaard og Ole Bertelsen.

Her er et par af foreningens formål: Igennem gymnastik at fremme sundheden og virke til forståelse af rationelle, opdragende legemsøvelser.
Og: I gymnastik huset er tobaksrygning før gymnastikken forbudt. Ligeledes er al spytten hvorsomhelst i huset på det strengeste forbudt.
I regnskabet efter det første år, havde man en kassebeholdning på 96,08 kr., samlet indtægt havde været 241,85 kr., mens udgifterne havde været 145,77 kr.

Torsdag den 9. januar 1941 indviedes foreningens nye fane - en festaften i en mørk krigstid. Der er i 1942 nævnt, at der var ét kvinde- og to herrehold i håndbold, men om det forsatte de følgende år, fremgår ikke.
Ligeledes var der i 1942 folkedans under ledelse af frk. Helga Kristensen Borbjerg, mens musikken leveredes af Egon Kristensen Hogager og lærer V.K.M. Skaaning, Trabjerg.

Ved generalforsamlingen i 1943 nægtede hele bestyrelsen af modtage genvalg - årsagen nævnes ikke - så der måtte vælges en hel ny bestyrelse bestående af Anders Vestergård, Viggo Bertelsen, Jens Meldgård, Magda Christensen og Inger Andersen. Aftenen sluttede med 1 times folkedans.

Den 30. juli 1945 var Hogager GF - sammen med flere andre foreninger - arrangører af en frihedsfest i gymnastiksalen, hvor der var taler af lærer Søgård, Hogager, lærer Kristensen, Savstrup, skovfoged Jespersen og pastor Kristiansen. Aftenen sluttede med fyrværkeri i skolegården.
Efter krigens afslutning i maj 1945 er det tydeligt at se, at der nu er større mulighed for aktiviteter indenfor gymnastik og folkedans - således har Hogager GF og Trabjerg i juni 1946 en fælles udflugt til Himmelbjerget, hvorefter man sluttede af med dans på Sjørup kro.

Der blev udover gymnastik og folkedans også holdt juletræsfester, opvisninger og fælleslæsninger, enkelte gange også filmforevisning - bl.a. en Flensted Jensen film om „Flik-flak gennem Amerika“.

Indtil 1953 var det dog stadigvæk mest gymnastik og folkedans der var aktiviteterne man lagde mest vægt på, og de to ledere der var mest nævnt i den forbindelse var Stinne Eskildsen og lærer Søgård, Hogager.

 I 1953 blev det på generalforsamlingen vedtaget, at ophæve idrætsforeningen en forening, der ellers ikke har været nævnt - og lade den overgå til Hogager GF sammen med kassebeholdningen.
Samme år - 1953 - afholdes sportsfest hvor der bl.a. var fodboldkamp mellem Hogager og Holstebro, håndboldkampe med hold fra Yllebjerg, Hodsager, Hesel og Skave - ja, da kunne man da tale om lokalopgør!

Efterhånden som HGF. Udviklede sig, blev der behov for bedre omklædnings rum og andre faciliteter tæt på håndboldbanen, men løsningen på det problem var ikke så fjern, for i 1967 købte HGF et stykke jord med tilhørende hønsehus af Margrethe Jensen i Hogager for 6.000 kr. Grunden lå godt placeret lige op til håndboldbanerne, men hønsehuset blev man jo nødt til at gøre noget ved, før det kunne anvendes til omklædningsrum. Og med den daværende, meget aktive formand Jens Poulsen fra Skave som drivkraft, gik man igang med opgaven. Der var heldigvis mange af de aktive, der havde en håndværksmæssig baggrund så de - og mange andre frivillige - fik skabt et ganske fint tidssvarende klubhus og så i august 1969, blev den røde snor klippet over ved indvielsen af daværende sognerådsformand Svend Ebbensgaard.

Huset blev rammen om mange sportslige aktiviteter de næste mange år, men også billard blev sat ind, og det var her Hogager-revyen startede op i sin tid.
Men efterhånden som der blev mindre udendørs- håndbold og dermed mindre brug for huset forfaldt den og i 2000 blev man i bestyrelsen enige om, at enten skulle den jævnes med jorden eller laves i stand. Og heldigvis var det istandsættelsen der var mest stemning for, så i 2001 gik mange frivillige endnu engang samme og viste, hvad der kan komme ud af et godt sammenhold. Klubhuset blev nemlig det år både bygget, ombygget og renoveret og der blev endda samme år bygget en lagerhal til opbevaring af markedsrekvisitter, som efterhånden fylder rigtig meget. Også den bygning blev lavet af frivillige hænder,

Året 2001 blev et travlt men dejligt år.
Det viser også, at HGF der købte grunden med hønsehuset 34 år tidligere nu kunne se, at den stadig er til gavn og glæde, og med den nuværende ombygning og fornyelse, kan være det mange år fremover!
Klubhuset 2001. Fundamentet er afsat til udvidelsen.klubhuset 2010.
 

Håndbold på banen ved klubhuset - i baggrunden til højre ses Johannes Nørgaards briketfabrik.

Juniorherrer 1985-86. Forrest fra v. Brian Christensen, Paw Christiansen, Bjarne Vestergård, Jan Hyldgård, Henrik Klausen, Simon Svendsgård. Bagerst fra v. træner Jens Weinrich, træner Kenneth Hansen, H.C. Hammerstoft, Peder Nørgård, Henrik Dyrberg Pedersen, Flemming Strange, Kim Stadsbjerg.

Oprykning til serie 1
Poul Erik Pedersen, Ib Pedersen, Tommy Christensen, Svend Yde, Laurids Jensen (træner) Frode Madsen, bagerst Ejvind Markussen.

Oprykning til 2. division. Forrest f.v.: Thomas Yde, Michael Daater, Flemming Nielsen, Ebbe Lykkeskov, René Siems, Brian Siems, Ole Lykkeskov, Preben Nielsen, bagerst: Jesper Astrup (træner), Peder Nørgård, Jesper Kristensen, Henry Dunker, Arne Bertelsen (holdleder).

Publikumsinteressen for sporten har ændret sig meget de senere år. Da der var lokalopgør mod Hvam i serie 1 eller 2, kunne det samle 4-500 tilskuere i Skave hallen, det er man ikke længere i nærheden af.

For HGFs damehold har det mest været i serie 1 og jyllandsserien man har spillet - men kvinder bliver jo også mere gravide end mænd gør - men sjovt nok har der oftest været flere drenge end piger i HGF.

Apropos sommerhåndbold kan lige nævnes, at så sent som i 1983 havde HGF hele 16 hold tilmeldt sommerturneringen. Det kunne man dog ikke blive ved med at magte, da Hogager marked begyndte at kræve flere hænder - og efterhånden gled sommerhåndboldspillet mere og mere i baggrunden.

 

Hal i Skave
Håndbold blev der også spillet indendørs om vinteren, til at begynde med i Juniorhallen i Holstebro med træningstider onsdag aften fra kl. 21.00-24.00! Det kunne man godt „nøjes“ med dengang, der var nemlig ingen alternativer!
Men der var kræfter i gang, bl.a. HGFs daværende formand Jens Poulsen, var meget aktive omkring det at få en hal i Skave. Det var også dengang en svær proces, man skal jo af én eller anden mærkelig grund selv samle penge ind til noget sådant, når man bor på landet - mens man slet ikke behøver det når det er indenfor bygrænsen. Man havde i 1973 fået samlet 61.235 kr. ind - men - så kom der et byggestop i vejen. Derfor kunne man først indvie den nye Skave hal i 1976, men det blev rigtig nok startskuddet til helt andre muligheder for håndboldspillet i HGF. Således kunne børnene få træningsmuligheder nu, trænings tiderne fra kl. 21-24 i Juniorhallen egnede sig ligesom ikke rigtig til børn.
I 1970‘erne og 80‘erne var holdplaceringerne inden dørs for seniorernes vedkommende den, at både damer og herrer mest var i serie 1/2, herrerne endda nede og vende i serie 3. Man havde ikke så god en økonomi, at der var mulighed for at tilknytte de rigtige gode trænere. Først efter at man fik gang i bl.a. Hogager marked blev der mulighed for bedring af økonomien og dermed mulighederne, men mere om det senere.

I 1980‘erne havde man et kuld gode drengespillere, og da de blev ynglinge i 86-87 hentede man netop en træner udefra der på alle måder tænkte anderledes end mange andre - men udvikle spillet - det kunne han. Disse unge byggede man videre på i klubben og i 1991 rykkede holdet op i Danmarksserien, senere i 3. og 2. division, hvor man i 5 år i træk spillede om oprykning til 1. div., hvilket dog aldrig lykkedes.

 


Bobspil 2008 - Fra v. Alfred Poulsen, no name og Harry Nørgaard.


Øve aften til Markedsrevyen 2008.


Øve aften til Markedsrevyen 2012.