Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked Hogager Kirke
med Kirkegaard

Håndværk

Autoværksteder
 


Langgade 96 - Motorcentralen bygget af frede Mundbjerg (ophørt)

Anny og Frede Mundbjerg kom fra Holstebro i 1965 og købte hus Langgade 92. Kort tid efter byggede de et værksted hvor to-tre mand var beskæftiget med reparation af biler og traktorer.

I 1974 blev værkstedet solgt til købmand Jens H. Pedersen, der i en årrække brugte bygningerne til salg af gødning og foderstof. Frede var chauffør ved Feldborg rutebiler hvor han var afholdt ikke mindst af skolebørn. Han fortsatte til 1991 og døde 1995, 69 år gammel.

 

Malermestre
 


Langgade 62 - Malermester Bendt Kjærgaard (ophørt)

Bent Kjærgaard kom til Hogager i 1953 med deres 3 børn. Han boede med sin hustru Minna og deres børn på 1. sal Langgade 62.1 1962 fik de et barn mere. Huset var ejet af murer Bertelsen. Bent købte så huset i 1963. Han kørte de første år rundt til kunderne på motorcykel, hvor han havde alt malergrej med. Senere blev det med bil. Et par svende har han udlært, bl.a. sønnen Kurt.

I 1966 startede Frode Madsen op på Stadionvej 2. Frode fik en stor kundekreds bl.a. skoler, kirker og andre store virksomheder har været hans værk. Hu¬struen Jytte har været fast medhjælper i mange år. Forretningen stoppede i 2008.

 


Stadionvej 2 - Malermester Frode Madsen (ophørt)

Murermestre


Langgade 62 - Muremester Laust Bertelsen (ophørt)


Svalevænget 3 - Muremester Mogens Pedersen

Svend Erik Møller Christensen havde murerforretning fra 1972 til 1980.

SmedemestreHogagervej 10 - Smedemester Erik Søndergaard


Langgade 72 - Smedmester Bent Christensen (ophørt)

Bent Møller Christensen byggede i 1958-59 smedie, der hvor Jagtstuen ligger idag. Den blev drevet indtil. Bent Møller Christensen lavede en del små landbrugs redskaber, som passede fint til datidens mest brugte traktor, en lille grå Ferguson.


Langgade 81 - Smedemester Jens Chr. Christensen, Børge Christensen,
Kristen Uhre Madsen (ophørt)

På Langgade 65 hvor Kirkehuset ligger, kom smed Jens Chr. Christensen til i 1928. Der var en meget lille smedie i den ene ende af stuehuset. Efter nogle år købte han Langgade 64 og byggede her en større forretning, som igen blev udvidet da Sigrid og smeden i 1943 købte en grund i svinget ved skolen, Langgade 81. De byggede en flot villa med tilhørende værksted.

Sønnen Børge Christensen kom med i forretningen og overtog den senere sammen med sin hustru Elly, der var datter af Jens Riis. Da folkemusikhuset startede i skolen i 197 2 blev både Elly og Børge stærkt tilknyttet musikhuset.
Tinkerdalsvej 9 - Henrik Henriksen Gosvig

I Tinkerdal startede Kresten Gosvig op, kort tid efter han i 1966 havde købt landejendommen. Sønnen Henrik overtog virksomheden i 1992 og driver forretningen i dag.

Savværk

Tinkerdal savværk blev startet op af Sonja og Johan¬nes Lai Pedersen. Det var, hvor der var grisestier, den første sav startede op, men der skete stor udvikling hele tiden, så der blev bygget haller til. Produktionen bestod af paller, men først var det fiskekasser og senere europaller. Så når der var travlt havde de 18 ansatte + børn der hjalp til efter skoletid. Johannes døde i 1984, men Sonja og sønnen Ib forsatte produktionen. I 1989 flyttede Sonja til Holstebro, hun døde i 2004.

Marius Lai, Johannes Lais far.

Mælkeruter

Til Skave mejeri var der mange andelshavere. Besætningerne var ikke store dengang, men alle landmænd havde køer. Jens Pedersen „Pejsen“ var én af de gamle mælkekuske der med et par heste havde en rute i mange år.
Efter Jens "Pejsen" kom Kristen Maden som boede nede i Tinkerdal, mon ikke han kørte mælkeruten i nogle år indtil Oluf Søndermark havde ruten i 2 eller 3. Svend Jacobsen svigersøn af Jens "Pejsen" . Efter  hvad der fortælles har Theodor Wraae også haft en mælkerute, han var nok den sidste som kørte med traktor. Åge Nørgaard kørte mælkeruten med sin lastbil og måske havde han både Abildholt ruten og ruten langs Feldborgvej samtidig.  Hvert år blev der holdt licitation, den billigste fik ruten. Kuskene var flinke til at tage ærinder med.

Så kom mælkebilerne der afløste hestekøretøjer, traktorer og lastbiler. tankbilerne En af dem som kørte tankbil var Svend Jacobsen. Tankbilen havde en kærnemælksspand med, så folk kunne fylde kander og lign. op, det var gratis. Der også mulighed for at  sende bestilling med på smør, ost, fløde og is, det kom så med bilen næste gang. Betalingen blev trukket ved næste afregning.

Mange landmænd små bedrifter i sognet,  bød ind på  en mælkerute som hjælp til økonomien.

Syersker

En af de ældste syerske var Maren Bjørnkjær der boede Brunbjergvej 2. Hun har syet - og syet om - som det brugtes den gang for mange på egnen.

Dagny Riis der boede Langgade 73 blev også en eftertragtet syerske ligeså Stinne Eskildsen som boede Stadionvej 4. Begge havde mange kunder. Damerne kom med et stykke stof, valgte et mønster, fik taget mål og aftalte så næste besøg til prøvning og sidste besøg var afhentning og betaling.

 

TømrermestreLanggade 42 - Hogager Byg v/ Bent Kaag

Hogager Byg

Virksomheden blev startet op i 1987 at Susanne og Bent Kaag. 1 1976 købte de en lille nedlagt ejendom på Abildholt Hedevej i Hogager. Bent var udlært tømrer og murer og arbejdede nogle år ved murerfirmaer og siden ved Holm huse. Susanne var hjemmesyerske. I 1987 købte de en stor grund i Hogager by og da be¬gyndte virksomheden med udestuer og alt inden for tømrer og murerarbejde. Svende og lærlinge blev ansat og Susanne kom også med i virksomheden. I 1995 blev der bygget ekstra lager til. Virksomheden har været i stor fremgang siden starten og beskæftiger for det meste 3-4 mand sammen med Bent og Susanne.

For 3 år siden blev ejendomme på Abildholt Hedevej solgt og de købte hus i Struer. Men Hogager Byg drives stadig og er en fryd for byen med flotte udstillinger.

Hogager Bygs fine udstilling af udestuer.

 


Langgade 53 - Jens Kr. Jensen (ophørt)

Jens Kr. Jensen (Kesse) Langgade 53 havde tømrer for¬retning fra 1972 til 1980Langgade 57 - Jens Klogborg Jensen (ophørt)

Jens Klogborg Jensen, Langgade 57 startede som tømrermester i 1933.
Jens Klogborg Jensen havde i en periode op til 2 svende ansat.


Langgade 67
Knud Erik Dyrmose

Knud Erik Dyrmose (Knut) Langgade 69 startede tømrerforretning først i 80‘erne, (ophørt)Tømrer & Snedkerfirmaet Jeppe Bang blev etableret i 2013 af Jeppe Bang, og er siden vokset sig større til, at vi i dag er tre medarbejdere. Trods vores størrelse er ingen opgaver for store eller små. Vi ser det faktisk som en styrke, da vi altid har en tæt og personlig kontakt med vores kunder, så vi kan skabe en god dialog om opgaverne.

Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde, herunder opgaver som:

Nybygning
Til- og ombygning
Reparationer
Tømrer- og snedkeropgaver
Nyt tag
Køkkener
Sikrer kvalitet og tryghed

For os er det vigtigt, at vores kunder kan stole på os. Det indebærer, at vi altid leverer et godt stykke arbejde og overholder vores deadlines, uanset størrelsen på opgaven. Vi går ikke på kompromis med hverken kvalitet, håndværk eller materialevalg og sikrer derfor altid, at vores kunder er tilfredse med det, vi laver, før vi forlader en opgave.

Vognmænd
 

Langgade 46
Langgade 46 - Jacob Dahl Madsen

Bertel solgte til Jakob Dahl Madsen købte i 1948  forretningen Bertel Nørgaard.han fik også en stor kundekreds af landmænd.

I 1986 solgte Dahl Madsen forretningen til Chr. Jørgensen i Herrup. Dahl var med de første år som medhjælper

Langgade 96
Langgade 96 - Lars Dyrberg Pedersen

Langgade 70
Langgade 70 - Aage Nørgaard

I 1952 Startede Åge Nørgaard op som vognmand og byggede hus og garage på Langgade 70. Han kørte med dyr til slagteriet, korn og foderstof. Esbjerg-Alborg også materiale til Motorvejen Esbjerg.

Han havde i en periode 3 lastbiler igang. I 1972 købte han Niels Pedersens forretning i Hvam. I 1986 solgte han forretningen til hans bror Harry Nørgaard. Han havde siden 1971 da han købte Riis‘ forretning været vognmand og drev den med stor kundekreds

 Langgade 73
Langgade 73 - Jens Riis Pedersen

Den ældste vognmand i byen var nok Jens Riis som begyndte i 1925. Han var fast chauffør når skolebørn skulle på udflugt omkring 1940 - et par bænke på ladet af bilen og så blev de mindste børn fra Hogager skole kørt på udflugt til Borbjerg Mølle eller Hånd- bjerg strand. Der blev viftet med flag og råbt hurra i gennem byen både når de skulle af sted og når de kom hjem. Riis havde mange landmænd at køre for, også for kommunen kørte han meget sand og grus da der dengang var grusveje. Han solgte i 1971 forretningen til Harry Nørgaard, og blev derefter altmuligmand hos Jens H. Pedersen.

Langgade 92
Langgade 92 - Bertel Nørgaard

I 1947 startede Bertel Nørgaard vognmandsforretning op. Det blev kun til 1 år da han skulle overtage sin fars ejendom på Abildholtvej 3.

Vester Feldborgvej 2
Vester Feldborgvej 2 - Laust Laursen

Laust Laursen på Vester Feldborgvej 2. købte i 1995 vognmands forretningen af Åge Nørgaard Laust Lauersen forsatte indtil han solgte til Allan Hansen Skave, hvor han fortsatte som medhjælper.


Vester Feldborgvej 4
Vester Feldborgvej 4 - Harry Nørgaard

.Harry Nørgaard købte i 1971 vognmands forretningen af Jens Riis Pedersen,