Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked Konfirmations foto

Hogager Kirke

Tilblivelsen af Hogager kapel og senere kirke i 1899   

Hogager en landsby i det yderste af Borbjerg sogn mod øst

Rigmor Nørgaard fortæller. -

Der er egen kirke, som blev bygget som et lille kapel. Næsten før husene kom, og butikker var der ikke nogen af dengang, men en lille skole startede da op, og den voksede hurtig, da der var mange børn ude på gårde og i husene, da havde familie mange børn. Så det var ret almindelig med otte ti i hver familie, Hogager, skole blev en velfungerende skole i mange år nok omkring 100 børn. Og var indtil syvende klasse 1972 blev skolen nedlagt, og børnene kom til skave, hvor der stadig er en god skole, der var en stor flot lærerbolig, hvor lærerinden havde lejlighed den ene ende af boligen. En dejlig. Stor gårdsplads, bandt gymnastiksal, sløjlokaler omklædningsrum. Og flere store. Skolebygninger sammen 11972 overtog kommunen så det hele. Og de gav bygningerne, til folkemusikhuset, beboerne fik lov at benytte lokalerne så i mange år, blev det lejet ud til mange forskellige fester og fast pedel og vært var der ansat i mange år, nu er lærerboligen solgt og beboet, af en familie, som lejer værelser ud til de store bygninger er der ingen der ved noget om. Hogager kirke er velfungerende og er. Også nogenlunde godt besøgt.
Efter den lille landsbys få beboer, sognepræsten er den samme som Borbjerg har, han er god til at der sker noget, som for eksempel. Spaghetti gudstjeneste, babysalmesang, konfirmand medhjælper og afslutninger på forskellige lejre. Korsang - m.m. nu ligger kirken lige over for det nye fælleshus, som de kan benytte, og så bliver de dejlige lokaler der brugt, til hvad der er behov for, både hvad der sker i kirken og andet i sognet, der er lokaler til 100, til 125 og køkkenfaciliteter også svarende både. Med og uden vært. Der blev også holdt gudstjenester i den store have, som hører til fælleshuset, et par huse ved kirken er også blevet revet ned. så gode parkeringsforhold er også i orden,

Som før fortalt, er kirken fortsat godt og der er ofte noget der er fremtid ¡. Men de trofaste kirkegænger hører nok -fortiden til. Købmanden, Laust og Thea. Med hende stramt marcherende forrest ind i kirken. Var der hver søndag, så kom Maren og Alfred, derefter, der var også en del der hørte til de stærk indremissionske, som også havde deres faste plads hver søndag, når altergangen begyndte. Var der mange –koner der smuttede hjem. Så kunne manden gå til alters og så havde konen fået kartoflerne kogt. Det var ofte var grunden til hun forlod kirken før tiden. Far og mor var også tit i kirke og det var tidlig de kørte derom, far ville altid sidde på nederste bænk. Han ville ikke have nogen der sad og kiggede ham i nakken. Husker jeg han altid sagde og transporten foregik i lastbil. Så de der kom forbi kirken. Kunne se når Simonsen var i kirke. Med den røde Studebakker parkeret udenfor. Så den må have fyldt godt op på den lille p. plads der var. Konfirmationer foregik altid i den store Borbjerg kirke. I 1949 – 50. blev der så lavet så det også blev i Hogager. Dengang der både var børn fra Skave og Hogager. Og så har det siden været i begge kirker, med rigtig mange, da børnene selv har kunnet vælge tid og sted.

 I anledning af100 året den 15. oktober 1999. blev kirken
fornyet med friske farver  og nyt alterparti.

Santa Lucia koncerter.

Hvert år før jul er der traditionel Lucia optog i Hogager Kirke. Her ses  Lucia optoget fra december 2017.

 


Babysalmesang.

 

Selv om kirken i Hogager er over hundrede år, er den fornyet ikke kun interiøret, men også de mange nye tiltag som er med til at skabe en samhørighed mellem kirke og de lokale boende. Se mere herunder.

 

Høstgudstjenester


14. september. 2014.


8. september. 2013.


8. september. 2013


Markedsgudstjenester


4. august. 2013

Spaghetti gudstjenester

 

Foredrag med kendte i Fælleshuset

 

 


Hogager Kirke Maj 2008

Ejnar og Klara Fleng, Besluttede at de engang skulle skænke Hogager Kirke en gave, så i 1999 da kirken blev restaureret, fik Ejnar Fleng mulighed for at forære en ny messehagel, en værdifuld gave, et varigt minde som alle med taknemlighed vil glædes over.

Fhv. gårdejer Ejnar Fleng (til venstre) har foræret det flotte nye messehagel til Hogager Kirke. Til højre ses sognepræst Lars V. Palle i messehaglet, der er lavet af kunstneren Helle Scharling og og tekstildesigneren Marianne Rasmussen. - Foto: Tommy Kofoed.

Glasmosaikruden er udført af Helle Scharling, Californien. Hovedlinierne er et kors/krusefiks. Ved nærmere iagttagelse vil man kunne se flere tegninger, der henviser til beretninger fra Det Nye Testamente. Bl.a. Peters fiskefangst. Den sidste nadver. Helbredelse af den døvstumme etc. Kirken er malet i stærke pastelfarver, der yderligere forstærkes af de mange halogenlys.

Hogager Kirkes modernisering før 100. års jubilæet

Planerne om et nyt alterparti, som havde være diskuteret nogle år, fik ny næring i 1993, da man i Kristeligt Dagblad kunne læse om Uhre kirke ved Brande, som havde fået indsat en stor mosaikrude i korgavlen. Menighedsrådet kontaktede arkitekten, som var Kristian Kristiansen fra Brande, og fik kirken forevist og senere besøgtes også Hjallerup kirke, som har en lignende rude. Menighedsrådet syntes godt om idéen, og arkitekten udarbejdede en skitse, som også omfattede radikale ændringer af kirkerummet. Det blev dog pure afvist af de kirkelige myndigheder, men efter at der var lavet en mere skrabet model, og man havde fået kunstneren Helle Scharling fra Californien til at lave et udkast til mosaikruden, lykkedes det endelig med hiv og sving at få projektet godkendt, og der står nu en smuk og farverig kirke parat til jubilæet. Som det ses, er der sket mangt og meget i årenes løb af fornyelser og forbedringer, der jo nok dels skyldes et aktivt menighedsråd og dels at det i tidens løb har været muligt at få midlerne bevilget af de kirkelige myndigheder. Kilde: Karl Emil Hornstrup


Asger Petersen
2007 -

Lars Palle
1987 - 2007

Hans Fester Thaysen
1977 - 1987

Ejner Krogh
1964 - 1977

P B Kristiansen
1936 - 1964

Svend Gunnar Jul-Rasmussen
1923 - 1936

L..L. Meldgaard
1917 - 1923

J.PC. Wernberg-Møller
1908 - 1916

J Jacobsen
1899 - 1907