Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked Hogager Kirke
med Kirkegaard

Hogager Marked

 

Hogager Gymnastikforening

Hogager Marked

Markedsrevyen

Håndboldskolen

Nytårskoncerter

Jubilæer

Modeshow

Folkedans og dilletant
 

Hogager Marked
Starten på Hogager marked
I 1976 blev HGFs bestyrelse enige om, at arrangere et loppemarked til gavn for en slunken pengekasse. Man kørte rundt og samlede effekter ind hos beboerne i området og fik lov at låne Laurids Offersgårds lade til at holde loppemarkedet i. Rigtig mange kom den lørdag forbi og gjorde en rigtig god handel. De bedste effekter blev der til sidst holdt auktion over, og „auktionarius“ Laurids Offersgård styrede auktionen på bedste vis. Dagen sluttede med dans i et rundt telt, stillet op på boldbanerne i Hogager.


Optakten til Hogager Marked var et loppemarked hos Laurids Offersgaard Hogagervej 1 i 1976.


Laurids Offersgaard står her i døren til det runde telt hvor der efter loppemarkedet var dans i 1976.


Ved loppemarkedet var der auktion med Laurids Offersgaard som kyndig auktionarius.


Den første hestehandel på det første Hogager marked i 1977.
Køberen af den lille hest var Henrik Klausen.


Det første år var markedet på håndboldbanerne ved klubhuset, men siden har det været på skolens gamle stadion, der dog hurtigt blev for lille.

Derfor lavede man en klausul med Holstebro Kommune om, at man hvert år en uge før markedet får den jord stillet til rådighed, som er lejet ud til landbrug. Men derudover er man så heldige i HGF, at de landmænd der har
jord nabo til området hvert år har været flinke til at høste så tidligt, at HGF kan låne til p-pladser o. lign. I alt strækker markeds arealet sig over ca. 20 tdr. land.


I 1982 blev der nedsat et markedsudvalg bestående af Frimon Hornstrup, Børge Jensen, Ole Felletoft, Knud E. Dyrmose og Jørgen Klausen. Det var — og
er — en rigtig stor hjælp for bestyrelsen, og de er ret så stabile idet de 3 her i 2010 stadig er aktive i udvalget!

Udover revyen er bankospil én aften fast på programmet, samt harmonika aften for de lidt ældre - og ellers er der under markedet professionel underholdning af forskellig art, ligesom det er en fast tradition, at man søndag morgen starter med gudstjeneste i teltet.


Publikum til koncert med Brdr. Olsen.


Sangerindepavillonen Viborg optrådte om søndagen 2019.


Kurt Markussen med sin ´harmonika underhold søndag formiddag 2013.

Herunder glimt fra forskellige markeder.En ældre, men aktiv kræmmer "Låsby Svendsen" ved Hogager Marked 2019.
(Han fyldte 90 år i december 2019)

 


Det første markedsudvalg: Fra venstre: Jørgen Klausen, Frimon Hornstrup, Ole Felletoft, Knud E. Dyrmose, Børge Jensen.


Morgenhygge før maleriet: Holstebro hallens direktør Ernst Trillingsgård, Ulf Pilgård, Lisbeth Dahl og hendes børn, Jytte MadsenI

2009 startede man som noget nyt op med udstilling i Hogager Borger- og Kulturhus i forbindelse med markedet, bl.a. malerier, brudeudstyr, biler m.v. - noget man fortsætter med i 2010.


Kunstneren Jens Christian Vestergaard var med på udstillingen i Borger og Kulturhuset.


Her ses et af Jens Christian Vestergaards værker.


brudekjoler fra "Mette DK" brudekjoler i Holstebro.


Borddækning og blomsterfra "I dagen anledning" Skave.


Veteran biler fra en lokal klub.


Det kræver mange frivillige for at kunne afvikle et marked - ca. 200. Derudover er politihjemmeværnet til hjælp ved parkering samt CF fra Herning der overvåger brandsikkerheden, samt er til rådighed ved uheld, sygdom o. lign.


Holdet her sørger for hegn ved forskellige områder.


 


Det årlige bankospil i markedsteltet


Feldborg Harmonikaklub til Harmonika bal om torsdagen.


Natteravnene Holstebro 2003.


Natteravnene Holstebro 2003.


Markeds gudstjenesten 2019 med sognepræsten Asger Petersen som trompetist sammen med FDF fra Ikast.


Årets plakat 2014.