Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Hogagervej 14


Ejere
Svend Ove Hornstrup

Beboere:

Svend Hornstrup

Esther og Karl Emil Hornstrup

Theodor Christensen.


Hogagervej 14


Hogagervej 14


Historie:

Svend Hornstrup
Esther og Karl Emil Hornstrup overtog gården den 15.-1.-1951 fra Theodor Christensen. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet 9,4 ha. Stuehuset er opført 1964, kostalden 1958 og 1973, svinestald 1909 og ombygget og moderniseret, maskinhus opført 1984 og foderhus 1986. Theodor Christensen. Byskriveren skriver om Toftgaard: Bygget i 1877 af Laurense og Søren Toft. I 1909 overtog sønnen Mads Toft stedet, og solgte i 1927 til en fra Tvis, der igen i 1929 solgte til Viktor Villadsen. I 1942 købte Theodor Christensen gården, som han i 1951 videresolgte til Ester og Karl Emil Hornstrup. I 1994 overtog sønnen Svend Ove Hornstrup gården Toftgaard.