Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Hogagervej 17


Ejere

Claus Lindbjerg

Beboere

Claus Lindbjerg

Tage Lindbjerg

Mathias Brunebjerg

Niels BrunebjergHogagervej 17,- Vester Brunbjerg


Hogagervej 17, Vester Brunbjerg

Historie:

Bygget i 1900, og væsentlig ombygget i 1976
Claus Lindbjerg, har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1 1.-1985 fra sin far. Areal 20 ha. Stuehuset er restaureret i 1976, kostald 1900 og svinestald 1963 benyttes nu som opbevaringsrum, mink hallerne er opført 1987-1988. Gården drives som minkfarm Tage Lindbjerg Mathias Brunebjerg Niels Brunebjerg købte Ejendommen 1901 med 38 Tdr. Land. Har drevet Gården godt og modtaget flere 1. Præmier og var Medstifter af Landboforeningen.
Byskriveren skriver:
Tilbage i 1800 tallet ejedes gården af en søn fra Østergaard i Hogager der hed Anders Pedersen. Senere ejedes den af Jens Jensen Brokholm som i 1901 solgte dentil Niels Nielsen Brunbjerg. Han fik plantet mange læhegn da jorden var slem til at fyge om foråret, 1 1924 overtog den ældste son Mathias gården. Niels Brunbjerg beholdte et par tdr. land, hvor han byggede en lille ejendom som nu er Hogagervej nr. 15, han havde nogle få dyr, og ellers passede han sin have omhyggeligt det var hans store interesse, Mathias drev så gården i mange år og ind i mellem kørte han lidt fragt med hest og vogn indtil motorkraft tog over. I 7 år var Mathias formand for det lokale husmandsforening og i en periode i menighedsrådet. I 962 solgte Mathias gården til Grethe og Tage Lindbjerg. Mathias byggede hus i Hogager - nu Langgade 6. Grethe og Tage Lindbjerg drev gården i en lang årrække og sønnen Claus overtog gården i 1985. Han driveri dag minkfarm - jorden er nu lejet ud.