Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Hogagervej 4


Ejere

Jørgen Leif Markussen

Beboere

Jørgen Leif Markussen

Henning Poulsen


Hogagervej 4


Her ses Leif Markussen og sønnerne Jesper og Søren


Her laves der søgegrøfter for Holstebro Museum.

Fakta: Markussen APS, Hogagervej 4, Holstebro blev i 2016 omdannet fra et interessent-selskab til et ApS, der nu tegnes af Leif Markussen og hans sønner Jesper og Søren. Der er 10 ansatte. Påtager sig nedbrydning, vandløbsoprensning, diverse udgravninger, vognmandskørsel, krankørsel, containerudlejning, anlægningsarbejde, lægning af fliser med videre. Specielt tager de sig af de grønne områder med specialudstyr. Kører en miljøvenlig politik. Udfører arbejde for Naturstyrelsen.


Historie:
Bygget i 1928.
Leif Markussen: - Siden 1999 Har Lene og Leif Markussen bort på stedet med børnene Jesper, Søren og Jane, landmand Henning Poulsen fra Hvam i Borbjerg blev i 1949 blev gift med Agnes Poulsen (Thomsen) fra Langgade 94 i Hogager.

Henning Poulsen havde forinden købt landejendommen Engvang, I hjemmet er der foretaget mange forbedringer og udvidelser, og Agnes Poulsen har haft sin store andel i dette. Henning Poulsen har igennem en lang årrække været beskæftiget på Skave Tømmerhandel. Agnes Poulsen har sammen med sine børn klaret en stor del af det hjemlige arbejde, og der har altid været sans for orden og akkuratesse i hjemmet samt en velholdt have. I hjemmet har der altid været gæstfrie forhold, hvor smil og venlighed har været en selvfølge.
 

 I de senere år er landbruget aftrappet en del, så der blev mere tid til at deltage i møder og sammenkomster. For ca. to år siden blev der aflagt besøg hos Agnes Poulsens eneste bror Thomas, der er bosat i Canada. Agnes omkom ved en trafikulykke i 1996.

Efter nogle år solgte Henning Poulsen gården til Peder Markussen sønner. Henning Poulsen flyttede til Borbjerg hvor han døde i 2001. Henning Poulsen købte gården den 17.-12.-1948 fra Christian Nikolajsen, på gårdens marker er der en stenalderboplads.. Chr. Nikolajsen

Indehaverne af entreprenørfirmaet Markussen APS, Leif Markussen og sønnerne Jesper og Søren, der med stor tilfredshed beretter, at firmaet i 2015 blev hyret af museet til at deltage i eftersøgningen efter fortidsminder på motorvejsstrækningen i Holstebro Kommune.

De har alle tre deltaget, men det er hovedsageligt deres medarbejder Hans Kjærgaard, der har betjent deres stor ”miljøvenlig” gravko, der har alt det nyeste udstyr – blandt andet en GPS, som også kan fjernaflæses af arkæologerne.

Entreprenørfirmaet Markussen har foruden arbejdet for Holstebro Museum med afdækning af forhistoriske minder og udført arbejder med sikring af å bredder af Storåen.


Her ses sikring af å bredder af Storåen, udført af Markussen aps.

 


Markussen aps. sikrer å kanter, her ved Savstrup å ved bygningen af Holstebromotorvejen