Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Hogagervej 6


Ejere

Per Laurberg Hansen

Beboere

Per Laurberg Hansen 2015 -

Kaj Frede Pedersen

Erland Pedersen


Hogagervej 6


Historie:

Bygget i 1925.
Kaj Frede Pedersen, skovarbejder er fritidslandmand og overtog gården den 1.-8.-1968 fra sin far. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1928 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1960, minkhaller 1988, lade 1960 og maskinhus 1981.

Maja og Erland Pedersen købte 1927 17 Tdr. Land af Gdr. Mads Toft og 3 af Gdr. Marius Pedersen og 1943 endnu 1I/2 Td. Land. Senere tilkøbt yderligere 5 Tdr. Land af forskellige. Ejeren fortæller: Erland Pedersen købte i 1927 17 tdr. land af Mads Toft. Og 3 tdr. land af sin bror Marius Pedersen, Senere blev der købt mere til af forskellige ejere så nu er 30 tdr. land. Erland boede i tl simpelt hus mens han støbte cementsten. Det hus vi kender i dag. bortset fra stalden som blev fornyet i 1963. Det første byggeri blev udført Af murer Hans Hansen og tømrer Elias Pedersen, Jorden var meget fugtig, og der blev’ udført et større stykke dræningsarbejde i 40érne.

Erland Pedersen blev gift med Maja Henriksen. Der voksede 5 børn op på ejendommen. Ernst født i 1933. Inger 1939. Kaj i 1942, Tove i 1949 og Ruth i 1950. Erland døde i 1957. men Maja blev boende til Maja døde i 1996, men havde forinden overdraget ejendommen til sin søn Kaj i 1968. Kaj blev gift med Gerda Hansen. De Hk 3 børn. Susanne født i 1967, Torben i 1971 og Allan i 1976.

Per Laurberg Hansen 2015