Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Hogagervej 1


Ejere
Vibeke Daugaard Sørensen

Beboere

Vibeke Daugaard Sørensen

Laurids Offersgaard


Hogagervej 1


Historie

Vibeke Daugaard Sørensen købte Hogagervej 1 efter at bedstefaderen var død i 1996 Holstebro
Dagblad
Guldbryllup: Metha og Laurits Offersgaard
Tirsdag den 31. maj kan landmand og handelsmand Laurits Offersgaard og hustru Metha Offersgaard Tinkerdalsvej 12 fejre guldbryllup. Samme dag fylde Metha Offersgaard, der er født i Borbjerg 69 år. Laurits Offersgaard der er 72 år, er født i Tinkerdal. Han arbejdede i sin ungdom ved landbruget og havde et år plads i Saugstrup Mølle hvor Metha også tjente og det er baggrunden for det ægteskab der nu har varet i 50 år Ægteparret boede de første år i Mejrup og Skave hvor Laurits Offersgaard i seks år var møllerikarl hos købmand Knud Olesen og i1937 købte de den landejendom, der siden har været de res hjem. Da ejendommen ikke i lagde beslag på al Laurits Offersgaard tid, tog han ofte ud på handel, og i mange år var han altid at træffe på Holstebro Eksportmarked. Metha og Laurits Offersgaard skabte sammen et godt meget gæstfrit hjem. Et karaktertræk for dem er at de altid har været parat til at hjælpe hvor der var behov for det det i nabolaget. Der er 6 børn i ægteskabet: De er alle gift, en søn bor ved Sunds, tre døtre bor i Holstebro, en bor i Hogager og en på Sjælland I 1950 blev der produceret formbrændsel på stedet og tørv i mosen i 1940 - 1950.Mosen er her i 2006. groet til med træer og landbruget er nedlagt