Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked Hogager Kirke
med Kirkegaard

KFUM Spejderne

K.F.U.M. startes
K.F.U.M. i Borbjerg, blev stiftet 31.maj, 1940 Der havde i mange år været holdt karle og pigemøder,i Hogager, Hesel og Skave med forskellige ledere. Hvor længe ved jeg ikke, men da mine Bedsteforældre: Trine og Hans Hornstrup holdt sølvbryllup i 1894,   fik de et stueur i gave, med en sølvplade hvorpå der stod "Fra ynglinge og pigeforeningen i Hogager". Så der har også på det tidspunkt været en form for kristent ungdomsarbejde i Hogager.
Da pastor Kristiansen kom til Borbjerg i 1936, begyndte han , at holde ungdomsmøder i Præstegården, og han blev ret hurtig valgt ind i Holstebro - Struer kredsforbund, for K.F.U.M. Dermed blev det aktuelt, at få stiftet en forening. I den første bestyrelse, var bl.a. lærer Søgård, som var blevet lærer i Borbjerg efter nogle år i Amerika, samt flere af dem der havde ledet karlemøderne.
Gennem foreningen, kom vi mere med i kredsens arrangementer, f.eks. Vinter og Sommerlejre, Oktobermøderne i Holstebro, ligesom kreds sekretær, Andresen i Struer, betød meget for ungdommen under krigen. Hvor foreningens cykeludflugter også var med til at styrke kammeratskabet, og det kristne fællesskab.

Spejderarbejdet startes
Der opstod blandt nogle tanken om at udvide arbejdet, blandt andet med et drengearbejde. Og ved et K.F.U.M. møde hos Villiam Dyrholm i Skave d.23.-2,1949. Blev det besluttet af en flok unge mænd, at starte et spejderarbejde, foreløbig i den østlige del af sognet.
Tirsdag d.1. marts, sammenkaldtes der til et orienterende møde, i Hogager hos Tage Hornstrup, hvor to førere fra Herrup Trop, Magnus Pilgård og Harald Mundbjerg var til stede, og gav instruktion i spejderprøverne. Til stede var foruden værten, Chr. Noes Mundbjerg, Andreas Bæk Rasmussen, Kresten Vestergård Gunner og Arne Eskildsen, samt Karl Emil og Niels Erik Hornstrup.
De følgende tirsdage holdtes der møder, skiftevis hos Hans Eskildsen, Thomas Vestergård og Jesper Hornstrup.
De nye folk deltog flere gange i træning sammen med Herrup trop, og fire mand var med på Påskelejr på "Humlum Strand”, sammen med troppene fra, Herrup, Mejrup og Ulfborg. Det var en dejlig solskinslejr, med masser af øvelser, og sluttede med Altergangs-gudstjeneste i Humlum Kirke. Startpatruljen havde nu flere selvstændige øvelser og prøver.
Sidst i Maj blev der udnævnt et grupperåd, bestående af: Søgård Pedersen, Anton Pedersen og som repræsentant for K.F.U M.s bestyrelse Chr. Mikkelsen, senere valgtes Lærer Øe, Borbjerg, som forældrerepræsentant. Ved samme lejlighed blev der underskrevet førererklæringer af tre førere, og der blev til Korpskontoret for K.F.U.M. spejderne i Danmark, indsendt en ansøgning om optagelse i korpset, under navnet "Hogager K.F.U.M. Spejdergruppe" under 2.vestjyske Division, "Storådivisionen"
Stiftelsesfesten. Holdtes Onsdag d.l. Juni 1949 i Hogager skole. Festdeltagerne blev bænket ved de festligt dækkede kaffeborde. Der indledtes med en sang, hvorefter Tage Hornstrup bød velkommen, og rettede en tak til alle som havde vist interesse for sagen. En særlig tak blev rettet til divisionschef, Åge Jensen, Holstebro, og spejderne fra Herrup trop, som havde været en god støtte i opstarten. Divisionschefen holdt en kort appel, og
derefter aflagde Tage Hornstrup, Andreas Bæk Rasmussen, Arne Eskildsen, Gunner Eskildsen, Kresten Vestergård, Niels Erik Hornstrup og Karl Emil Hornstrup spejderløftet, og førerne blev udnævnt. Divisionschefen holdt festtalen, hvor han mindede om en spejders kald og ansvar. samt udtrykte sin glæde over, den nye trop, og udtrykte ønsket om at arbejdet måtte lykkes, til gavn for den opvoksende ungdom. Herrup spejderne underholdt med optrin og film,
Pastor Kristiansen sluttede med andagt, og rettede en tak til alle, som havde bidraget til, at gøre aftenen festlig.
Kilde: Brødrene Hornstrup

 

Begyndelsen -

Det var begyndelsen, og nu skulle der så arbejdes: De første møder var ikke særlig godt besøgt, sidst i august kunne vi samle en halv snes drenge. Den 21. september holdt K.F.U.M. en pakkefest i Skave og af overskuddet fik spejderne 200 kr. Herefter gik arbejdet nogenlunde. 18. december holdtes en fest i Skave, og ved årets slutning var der 10 drenge og 4 førere. En gul Spejdertrop var gået ned nogle år før, og derfra fik vi nogle Militær-spidstelte m.m.
1950
 Begyndte godt, der meldte sig flere drenge, og 9. marts havde vi besøg af Jens Gråne, (korpsets stifter). Troppens første lejr var en Divisionspinselejr i Sevel, ved Stubbergård sø, det var en forberedende træning til Korpslejren, 6.juni oprettedes en patrulje i Borbjerg, med Jørgen Øe som fører, og for dem var det en flyvende start at være med på Korpslejren i Fredericia 10.-19. juli. hvor troppen deltog med 11 drenge og 3 førere, det var en stor oplevelse, at være en del af 7000 spejdere, på en lejr med lejrbål, konkurrencer, natløb, regn og pløre, og ikke at forglemme, den skotske trop med sækkepiberne.
1951
Begyndte med landspatruljekonkurrence, Pinselejr i Kjelsmark busker, og sommerlejren var en cykeltur, med første stop i Dølby ved Skive, derfra over Hvalpsund til Strandby ved Farsø, derfra over Års til Rold Skov og Rebild Bakker, næste dag gik turen gennem Hobro til Vejrum ved Viborg, og sidste dag over Viborg, Hald Ruiner, Dollerup Bakker, Karup og hjem. Det blev en oplevelsesrig tur, som kunne lade sig gøre, då der kun var få Biler på vejen.
1952
Arbejdet går støt, med møder, Weekends og konkurrencer.
Sommerlejren var også en Cykeltur, vi lå hele lejren på Kobberø strand i Thy, ved Nissum bredning, 5 patruljer, og vi er nu 25 drenge og 6 førere.
1953
Der er stadig godt gang i arbejdet. Pinselejren afholdes i Brunshede i Fabjerg, tæt på Klosterheden og Sommerlejren var, Distriktslejren i Rinkenæs ved Flensborg Fjord, med Sol regn og en masse blæst, samt Øvelse i de historiske egne ved Dybbøl og Broager.
1953
Har man toppet må man dale. Da Jørgen Øe stoppede 1. november 1953, stagnerer arbejdet i Borbjerg, men hen på sommeren, begynder de tilbageværende patruljer at vågne op, og der kom flere nye til. Sommerlejren blev ved Lime strand i Salling, men vi mangler førere.
1955
Stod i Korpslejrens tegn. Vi havde en Pinselejr i Haderup, og ellers de almindelige tiltag. Den 10. juli startede 13 mand med Bornholm som mål. Kl.10 fra Holstebro station, og på lejrpladsen ca. kl. 8,30 næste morgen. kl.11,00 startedes på udflugt til Hammershus og Helligdomsklipperne, lejren blev en rigtig solskinslejr, mede masse aktiviteter som hike natløb og orientering, den værste gene var solskoldning. Hogager Kirkes gamle klokke kom til ære og værdighed, som lejrklokke, Tage fik lov til at være ringer. Det blev betegnet som den største person transport over Østersøen, nogensinde, med 8000 spejdere på tre dage

24-25. September var der lejr ved Stubbergård sø, med natorienteringsløb, det blev ikke nogen sucses, men os to som nogle aftener før, gik turen igennem, havde en stor oplevelse det var det prægtigste Nordlys vi nogensinde har oplevet.
1956
 Der har i længere tid været spekuleret, i at få et lokale til spejderne, og det blev til at vi byggede en Hytte i ”Gryden" op mod skoven på Tage Hornstrups mark. Det gav en del frivillig arbejde og der var flere forældre, som tog et nap med. Hytten blev en god hjælp i patruljearbejdet, nu havde de et sted at samles, som var deres egen.
Kilde: Brødrene Hornstrup


Spejderhytten som lå på et lille hede areal, der tilhørte Tage Hornstrup.  Foto Anton Meldgaard