Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Vester Feldborgvej 2


Ejere

Steen Rasmussen 2020

Beboere

Susanne og Steen Rasmussen 2020

Kirsten Rasmussen Enke efter Johannes Rasmussen 1964 -

Maren og Alfred Rasmussen 1942 - 1964

Jens Jensen1924 - 1942

Johannes Jensen 19xx 1924


Vester Feldborgvej 1, Søndergaard

 
Vester Feldborgvej 1, Søndergaard


Vester Feldborgvej 1, Søndergaard 1948


Maren og Alfred Rasmussen Søndergaard


Historie:

Stuehus er bygget i 1920 og væsentlig ombygget i 1973. Jorden er PT lejet ud til Hans Jørgen Fleng.
Jens Jensen var en driftig mand, men solgte i 1942 Søndergaard til Alfred Rasmussen. jens Jensen herfter til Hygum ved Lemvig Jens Jensen var med i det konsortium som købte Volstrup Hede og startede en tørveproduktion, i den forbindelse blev der opført et ælteværk lidt syd for Vester Feldborgvej mellem nr. 9. og 11. Johannes Jensen Sælger Søndergaard til Jens Jensen Fra Hygum i 1924

Maren og. Alfred Rasmussen, købte Søndergård i Hogager med 124 td. Id. jord til, delvis agermark og delvis mose i 1941. Købesummen dengang var 70.000 kr. Maren og. Alfred Rasmussen, kom fra “Lykkensprøve” i Tvis, som han overtaget den 11/9. 1928.Da Alfred havde gode evner som landmand gav snart synlige udslag i driften; der stod en god avl på marken, og der var en god besætning af såvel køer som svin. Men Alfred havde lyst og energi til mere end at drive gården, selvom der efter den tids forhold var nok at tage vare på her, når det hele skulle passes og være i orden, som tilfældet var her. Der blev bygget et nyt hønsehus - 70 alen lang det største hønsehus, man på den tid havde set både langt og nær. Huset blev fyldt med hvide italienere -1000 stk, de blev blodprøvet, tilsat stamrugede haner; der blev anskaffet 2 elektriske rugemaskiner, een 6000 ægs og en 12.000 ægs, og så blev der fabrikeret kyllinger.

Maren og Alfred havde lyst og energi til endnu mere. Lykkensprøve blev solgt, og de flyttede til Søndergaard Her var rige muligheder for driftige folk. Hønseri og rugerivirksomheden blev fortsat her, rugemaskine kapaciteten blev udvidet til 24.000 æg. Der blev gravet tørv, og startet en formbrændselsfabrik, som et par gifte folk passede, ( Jens Kristiansen hvis datter Inger Pedersen nu bor i nr. 4 Tinkerdalsvej). Gården blev også drevet og passet på bedste vis. Der var som regel et par karle til hjælp; og der var ingen fare for, at de løb af pladsen i utide, eller flyttede når der var gået et år, nej, det var et hjem hvor tjenestefolkene meget gerne ville være, nogle af dem blev der endda i op til mange år. Een af deres gamle tjenestekarle udtrykte det på den måde. „Jeg har været der i 7 år, og i alle disse år har jeg ikke hørt eet forkert ord af Alfred”. Men også udadtil var Maren og Alfred vellidte, det være sig såvel blandt naboer, venner, forretningsforbindelser, Alfred døde her den 24/6. 1960 54 år gammel og ligger begravet på Hogager kirkegård. Maren drev gården videre med sønnen, Johannes, som bestyrer, og med hjælp af børnene i øvrigt. I 1964. flytte Maren til Hjerm og Johannes overtog ejendommen.
Kilde: Henry Rasmussen Tvis
Johannes Rasmussen har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin mor. Stuehuset er opført 1926 og senere moderniseret, kostald opført 1935, moderniseret, udvidet og ombygget til svinestald, svinestald opført 1960, lade 1935, maskinhus 1970 og gylletanke 1983 og 1987.

I anledning af Johannes Rasmussens 50 års fødselsdag skrev Holstebro Dagblad
Onsdag den 12. marts fylder gdr. Johannes Rasmussen, Vester Feldborgvej 1, Hogager, 50 år. Johannes Rasmussen har altid været ved landbruget og fik en god landmandsuddannelse, dels hjemme hos faderen i Søndergård i Hogager og dels i et par lærerige pladser i Tvis og på Rydhave avlsgård, og en vinter på Haslev Landbrugsskole. efter faderens død bestyrede han i nogle år gården for moderen, men overtog den selv i 1964.11966 blev han gift med Kirsten Fleng, der også var fra Hogager og de har siden ved fælles hjælp drevet den 115 tdr. store gård på en mønsterværdig måde med en stor svineproduktion og alsidig korn- og frøavl. De driver gården som familiebrug og klarer ved hjælp af deres store tidssvarende maskinpark og automatik selv alt arbejdet i modsætning til faderen, der som regel havde tre karle. Selvom Johannes er fuldtidsbeskæftiget med gårdens drift, har han dog en hobby, som han ikke vil give afkald på. Det sker at han tager en fri eftermiddag og tager sammen med en kammerat til Vesterhavet og fisker fra høfderne ved Trans.

Januar 2020 Kirsten Rasmussen sælger til sønnen Steen Rasmussen og flytter i foråret til dennes hus Svalevænget 2 i Hogager. Huset i Hogager blev bygget af hendes forældre Klara og  Ejner Fleng i 1980.

 


Vester Feldborgvej 1, Søndergaard Vinterhaven