Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Vester Feldborgvej 2


Ejere

Laust Laursen

Beboere:

Laust Laursen

Christian Laursen

Aksel Hornstrup

Laust Laursen


Vester Feldborgvej 2, - Søndervang


Historie:

Laust Laursen overtog Søndervang fra forældrene og driver i dag vognmandsforretning. Christian Laursen købte Gården af Svogeren Aksel Hornstrup. Der er 36 Tdr. Land, deraf 6 Mose. Søndervang har været i Slægtens Eje siden 1872. Aksel Hornstrup Laust Laursen Byskriveren: Bygget i 1872 af Peder Laursen, der var søn fra Østergaard i Hogager. Han var født i 1839, og deltog som soldat i krigen 1864, hvorfor han i 1876 fik tildelt en erindringsmedalje, og i 1913 vedtog folketinget en lov om at de skulle have udbetalt en særlig hædersgave på 100 kr. årlig. Det fik ikke så megen glæde af idet han døde i 1916. Han var gift med Marie Knudsen, de havde sammen sønnen Laust som senere overtog Søndervang efter faderens død i 1916blev gift med Kirstine Frederiksen. De solgte 1942 til deres datter og svigersøn Marie og Aksel Hornstrup. Som i 1947 solgte til sønnen Kristian Laursen der blev gift med Caroline Bæk Rasmussen fra Skave. Kristian døde i 1996 og Caroline i 2005. Søndervang blev nu overtaget af sønnen Laust Laursen som driver vognmandsforretning, joden er nu lejet ud.