Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Vester Feldborgvej 7


Ejere

Svend Yde

Beboere

Svend Yde 1994 -

Inger og Niels Yde 1950 - 1994

Erik Nielsen 1948 - 1950

Oline og Jacob Bjerregaard 1920 - 1948

jens Hvas ca. 1900 - 1920
 


Vester Feldborgvej 7, - Østerholt


Historie:

Svend Yde overtager ejendommen fra sin far, sælger jorden fra og beholder 7 tdr. land. Svend har skiftevis arbejde på forskellige værksteder, samtidig med han driver selvstændig værksted med reparation af personbiler. Niels Yde har været på Lyngby Landbrugsskole. overtog gården i februar 1950 fra Erik Nielsen. Areal 21,1 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er forpagtet 1,6 ha. Stuehuset er opført 1969, kostald 1959, løsdriftstald 1978, svinestald 1966, lade 1956 og maskinhus 1969. Erik Nielsen Oline og Jacob Bjerregaard købte i 1920 en mindre ejendom i Hogager, som de drev med stor flid og dygtighed, indtil de i 1948 solgte den til Erik Nielsen - en bror til Jens Nielsen Vester Feldborgvej 12. Jens Hvas er første ejer, der kendes. Han boede her ca. år 1900.

 


Vester Feldborgvej 7, - Østerholt 1983 - foto: KB.DK