Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Vester Feldborgvej 11


Ejere

Karsten Andersen

Beboere

Karsten Andersen

Fritz Sevelsted


Vester Feldborgvej 11, Skovglimt


Historie:

Fritz Sevelsted er lastbilchauffør, han har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i marts 1959, da den blev udstykket som statshusmandsbrug. I forbindelse med et mageskifter mellem Statens jordlovsudvalg og Bertel Nørgaard.

Fritz Sevelsted arbejde i mange år hos Sanistål (Holstebro Jern & Stål) i Holstebro samtidig med at han drev ejendommen. Areal 17 ha., der er bortforpagtet.

Stuehuset er opført 1959 og ombygget 1981, kostald og svinestald opført 1959, lade 1959 og maskinhus 1979.

 


Vester Feldborgvej 11, Skovglimt 1983 - foto: KB.DK