Forside Hogager By Handel Hogager Historie Mosens Historie Foreninger Borbjerg sogns kirker
Hogager Kirke Hogager Nord Landbrug før nu Hogager 1940 - 45 KFUM spejderne Hogager Fælleshus HGF
Hogager Skole Hogager Øst Håndværk Skovens Historie Folkemusikhuset Hogager Marked  

Borbjerg Kirke

Hogager Kirke


Hvad enten man vi kalder det Covid 19 eller Corona. Så er denne virus årsagen til at alt stort set, alt bliver lukket ned og vi kryber i flyverskjul, selv kirker bliver lukket ned, med søndagens gudstjenester til følge, men heldigvis findes andre veje til at få det kristne budskab ud.

Internettet via ”YouTube” er et af de veje som er mulige til dette. -
Tænkte derfor ”Det må vi gøre noget ved, hvorfor ikke, lave video gudstjenester via ”YouTube” Asger Petersen var med på ideen og fluks vi lavede den første den. 22. marts som vel nok gav lidt mere blod på tanden, Listen over videogudstjenester fra Palmesøndag og til Påskesøndag vises herunder.

 

Palmesøndag 05-04-2020 i Borbjerg Kirke

Vi synger fra salmebogen nr. 176 og 68.

Første vers af første salme
Ses til højre

 


Se, hvor nu Jesus træder

hen til den morderstad,

enddog man ham bereder

så grumt et blodebad.
 

Skærtorsdag 09-04-2020 i Borbjerg Kirke

Vi synger fra salmebogen nr. 476 og 367.

Nadver.

Første vers af første salme
Ses til højre

 


Kornet, som dør i jorden,

opstår som fyldte aks.

Druer, som knuses i persen,

modnes til gylden vin.

Gud, giv os troen tilbage:

tro gennem dybest mørke,

liv gennem nat og død!
 

Langfredag 10-04-2020 i Hogager Kirke

Vi synger fra salmebogen nr. 195 og 192.

Første vers af første salme
Ses til højre

 


Naglet til et kors på jorden

hænger under Lovens torden

Himlens Herre og Guds Søn.

Selv den evig gode Fader

ham i bitrest kval forlader,

hører tavs hans angestbøn.
 

Påskelørdag 11-04-2020 i kapellet i Hogager

Vi synger fra salmebogen nr. 216 og 217.

Første vers af første salme
Ses til højre


Der venter bag langfredags nat

en påske-morgenrøde.

Men seglet er for graven sat,

og kold er nu den døde.
 

Påskedag 12-04-2020 i Borbjerg Kirke

Vi synger fra salmebogen nr. 236 og 234

Første vers af første salme
Ses til højre


Påskeblomst! hvad vil du her?

Bondeblomst fra landsbyhave

uden duft og pragt og skær!

hvem er du velkommen gave?

Hvem mon, tænker du, har lyst

dig at trykke ømt til bryst?

Mener du, en fugl tør vove

sang om dig i Danmarks skove?
 

Folkekirkens biskopper har aflyst gudstjenesterne. Dermed vil Borbjerg og Hogager kirker og kirker over hele landet stå tomme på søndag. En  alternativ løsning for forkyndelse kan være videogudstjenester.
Denne video er optaget i dag lørdag.
Sognepræst Asger Petersen holder en kort video gudstjeneste,
 hvor der han synger et par salmer med ledsagelse af guitar.


Crome og Firefox  nedenstående link.
https://youtu.be/O9u9znBXQ5M

Kirke jubilæum  - Hogager Kirke 120 år.
 

1899 blev Hogager Kirke indviet, men forudgående var der sket en del, hvis ikke det var for Lærer Karl Hansen som var lærer i Hogager. karl Hansen kom fra Lolland og havde været nogle år på Morten Larsen friskole i Holstebro.

På sine ture i sognet havde han besøgt et ældre ægtepar, hvor manden læste højt af bibelen for konen. Spurgte derfor hvorfor de ikke var kommet i kirke i stedet. De var ældre og havde svært ved den lange vej til kirken i Borbjerg Det slog mig nu hvorfor dette ældre ægtepar ikke var kommet i kirke. En røst sagde i mig "byg dem en kirke, det var i 1895-95. det var starten på et møjsommeligt arbejde med planlægning og mange ture til København.
Den 15. oktober kun det nye kapel så indvies med over 100 mennesker til indvielsen.

1899: Hogager Kapel bliver indviet af Biskop Gøtzsche, Provst Møller Ølby, Pastor Jacobsen og 7 andre af herredets præster.


I 1924 Tilbygges kor og et nyt klokketårn og får status som kirke.

I 1999 hundrede året for kapellet og 75 år som kirke bliver kirken moderniseret med nye lyse farver. Altertavlen bliver udskiftet med en mosaikrude lavet af Helle Scharling Calefonien.

120 år efter kunne kirken så fejre 120 års jubilæet med en jubilæums gudstjeneste med efterfølgende sammenkomst i det nybyggede fælleshus.

 

 


Hogager Kirke 1899


Hogager Kirke 1924


Hogager Kirker ca.1950