Holstebro
Motorvejen.

Hogager en landsby i det yderste af Borbjerg sogn mod øst,

 i Holstebro kommune.


Her er en lille flig af landsbyens historie.
Der er egen kirke, som blev bygget som et lille kapel i 1899, kirke fra 1924. Næsten før husene kom, og butikker var der ikke nogen af dengang, men en lille skole startede da op, og den voksede hurtig, da der var mange børn ude på gårde og i husene, da havde familie mange børn. Så det var ret almindelig med otte ti i hver familie, Hogager, skole blev en velfungerende skole i mange år nok omkring 100 børn. Og var indtil syvende klasse 1972 blev skolen nedlagt, og børnene kom til Skave, hvor der stadig er en god skole, der var en stor flot lærerbolig, hvor lærerinden havde lejlighed den ene ende af boligen. Hogager skole var en god skole med en dejlig stor skolegård, Gymnastiksal, sløjlokaler, omklædningsrum. Og flere klasse lokaler.


Kapellet bygget i 1899.


Hogager skole 1952. Den oprindelige skole fra 1870 ses bagved til højre.

Købmandsbutikken Langgade 60 er bygget i år 1900 . Bygherren eller bygmesteren er ukendt, I de første 19 år var der mange forskellige ejere men i 1919  købtes den af Laust Vestergaard som havde købmandsbutikken indtil i 1965, Hvor Erna og Andreas Dyrmose købte den. Andreas havde ellers drevet landbrug, men var udlært kommis hos købmand Elias Hedegaard i Skave. Ved siden af købmandsbutikken med Erna bag disken var Andreas buschauffør hos Finn Hede i Skave og kørte skolekørsel. Købmandsbutikken lukkede i 1982.


Langgade 60 -1952.


Langgade 81 1952

 


Langgade 78.

Hogager var dog ikke uden Dagligvare handel. I 1952 startede Egon Christensen en lille købmands- handel i kælderen hjemme hos forældrene Sigrid og Smed Christensen de boede Langgade 81. Egon var gift med Grethe der var fra Peder Andersens i Hogager, men efter et par år blev pladsen der for trang og det unge par byggede på den anden side af vejen, Langgade 78 en stor butik med beboelse. I 1958 solgte Egon så butikken til Inge og Jens H. Pedersen det blev udvidet betydeligt bl.a. med foderstofhandel. Motorcentralen blev købt til og her blev bygget til med mere plads til lager. I 1993 lukkede købmandsbutikken.


Jens H Pedersen på kontoret.

 I 1972 overtog kommunen Hogager skole. Og de gav brugsretten af bygningerne, til folkemusikhuset (Dansk Folkemindesamling), beboerne fik lov at benytte lokalerne, der så i mange år kunne afholde sammenkomster og møder. Den tidligere skole blev nu lejet ud til mange forskellige fester og fast pedel og vært var der ansat i mange år Det første værtspar var Gunhild og Valdemar Olsen, der samtidig var graver ved Hogager Kirke.
Det sidste værtspar før sognegården lukkede var Edith og Leo Klausen. Der blev afløst af det nye ”Fælleshus” beliggende overfor kirken
Nu er lærerboligen overtaget af Kirsten og Steen Nørgaard der netop nu har overtaget de tidligere skolebygninger, som nu er nedrevet, men ikke gymnastiksalen der forsat kan bruges fx til lagerrum.


Gunhild og Valdemar Olsen til en privat fest.


Hogager kirke 2013.

Hogager kirke er velfungerende og er. Også nogenlunde godt besøgt af den lille landsbys få beboere, sognepræsten er den samme som Borbjerg har, han er god til at der sker noget, som for eksempel. Spaghetti gudstjeneste, babysalmesang, konfirmand medhjælper og afslutninger på forskellige lejre. Korsang m.m.


Langgade 83. 2020.

I lærerboligen som er overtaget, har Kirsten og Steen Nørgaard lavet "Bed and Break fast" med navnet "Søgaardsminde" efter navnet på førstelæreren Laurids Søgaards Pedersen.

 


Friluftsgudstjeneste med
sognepræst Asger Petersen

Det nye fælleshus bygget på grunden hvor der tidligere var købmandshandel, er fine dejlige lokaler der bruges til hvad der er behov for, både hvad der sker i kirken og andet i sognet, der er lokaler til 100, til 125 og køkkenfaciliteter . Med og uden vært. Der bliver også holdt friluftsgudstjenester i den store have bagved "Fælleshuset", der har fået navnet ”Knuts Skov”, der hører til ”Fælleshuset”, Det tidligere kirkehus er erstattet med kontor og faciliteter til graveren i "Fælleshuset". Langgade 62 (Malerhuset) har måttet vige til fordel for parkeringsplads til ”Fælleshuset”.


Langgade 62.


Langgade 62.


Langgade 62.


"Fælleshuset" Langgade 60.

Som før fortalt, er kirken fortsat godt og der er ofte noget der er fremtid ¡. Men de trofaste kirkegængere hører nok - fortiden til. Købmanden, Laust og Thea. Med hende stramt marcherende forrest ind i kirken. Var der hver søndag, så kom Maren og Alfred, derefter, der var også en del der hørte til de stærkt indremissionske, som også havde deres faste plads hver søndag, når altergangen begyndte. Var der mange koner der smuttede hjem. Så kunne manden gå til alters og så havde konen fået kartoflerne kogt. Det var ofte var grunden til hun forlod kirken før tiden. Far og mor var også tit i kirke og det var tidlig de kørte derom, far ville altid sidde på nederste bænk. Han ville ikke have nogen der sad og kiggede ham i nakken. Husker jeg han altid sagde og transporten foregik i lastbil. Så de der kom forbi kirken. Kunne se når Simonsen var i kirke. Med den røde Studebakker parkeret udenfor. Så den må have fyldt godt op på den lille p. plads der var. Konfirmationer foregik altid i den store Borbjerg kirke. I 1949 – 50. blev der så lavet så det også blev i Hogager. Dengang der både var børn fra Skave og Hogager. Og så har det siden været i begge kirker, med rigtig mange, da børnene selv har kunnet vælge tid og sted.


Hogager kirke i tresserne.
 


Hogager kirke 2018.

 

I 1999 i anledning af det forestående 100 års jubilæum, blev Hogager kirke fornyet med nye flotte lyse farver og et nyt alterparti. Glasmosaikruden er udført af Helle Scharling, Californien. Hovedlinjerne er et kors/krusefiks. Ved nærmere iagttagelse vil man kunne se flere tegninger, der henviser til beretninger fra Det Nye Testamente. Bl.a. Peters fiskefangst. Den sidste nadver. Helbredelse af den døvstumme etc. Kirken er malet i stærke pastelfarver, der yderligere forstærkes af de mange halogenlys.


Hogager kirke 2018.